Adfiz start Werkprogramma Duurzame Ontwikkeling

Adfiz start Werkprogramma Duurzame Ontwikkeling

Tijdens de inspiratiessessie voorafgaand aan de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst maakte de commissie Duurzame Ontwikkeling het Werkprogramma bekend dat ze afgelopen half jaar heeft ontwikkeld. Bij de start van het programma is ook het kennisportaal Duurzame Ontwikkeling vernieuwd en uitgebreid.

In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam financieel advies. Daaruit blijkt dat financieel adviseurs duurzaam financieel advies belangrijk vinden omdat zij willen bijdragen aan een verduurzamende wereld. In meer dan de helft van de klantgesprekken komt het onderwerp al aan bod.

Om de kracht van duurzaam financieel advies te versterken kan de branchevereniging een bijdrage leveren door:

  • hulpmiddelen te ontwikkelen (50%)
  • te inspireren (49%)
  • opleidingen aan te bieden (40%)
  • te lobbyen voor betere instrumenten vanuit de overheid (32%)

Met deze uitkomsten is de commissie Duurzame Ontwikkeling in 2022 aan de slag gegaan om het Adfiz Werkprogramma Duurzame Ontwikkeling vorm te geven. Meer informatie over dit werkprogramma vind je in het nieuwe kennisportaal Duurzame Ontwikkeling. Net als alle hulp en tools die al ontwikkeld zijn en in het kader van het werkprogramma nog ontwikkeld worden.

Het Werkprogramma staat samengevat in een infographic