Adfiz reactie op vragen over aansluiting bij Kifid

Nieuws
geplaatst op 19-4-2013  

Leden stellen vragen over de aansluiting bij Kifid. Adfiz vindt dat zowel de bindende als de niet-bindende variant hun eigen voordelen hebben. Ook voor de klant. Het is goed dat de consument een keuze heeft. Hij kan vooraf informeren hoe een dienstverlener is aangesloten bij Kifid. Dit kan hij meewegen in zijn keuze voor een financieel dienstverlener. Adfiz schrijft haar leden hierin niets voor, maar laat de consument maximaal de ruimte het dienstverleningsconcept te kiezen dat bij hem past.

Aansluiting bij Kifid

Er zijn voor financieel dienstverleners twee mogelijkheden om je bij Kifid aan te sluiten.

  1. Bindend: De financieel dienstverlener verklaart alle uitspraken van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden. In dat geval kan de consument alleen bij Kifid terecht wanneer ook hij vooraf verklaart de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden.
  2. Niet-bindend: De financieel dienstverlener heeft vooraf niet aangegeven dat hij de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend aanvaardt. In dat geval kunnen de dienstverlener en de consument kiezen voor een bindende of een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie.

 

Beide opties hebben voordelen voor de klant

De bindende optie voorkomt een langdurig traject. De consument kan via Kifid tegen beperkte kosten een deugdelijke, deskundige en definitieve toetsing vragen wanneer hij een verschil van mening heeft over de kwaliteit van de geleverde dienst. Zowel dienstverlener als consument is bij voorbaat bereid een eventueel verlies te aanvaarden. Ook als hij het niet eens is met de uitspraak. Een gang naar de rechter is door de bindend verklaring niet meer mogelijk.

De niet-bindende optie geeft de consument de vrijheid te kiezen hoe hij zijn geschil wil beslechten. De consument kan voor het Kifid-traject kiezen, zonder daarmee bij voorbaat een latere gang naar de rechter af te snijden. Als hij het niet eens is met de uitspraak van Kifid heeft hij de mogelijkheid om via de rechter door te procederen. Uit de cijfers van Kifid blijkt dat de consument slechts in een derde van het aantal geschillen (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, of dat er geschikt wordt. Het kan dus zeker ook voor de consument van belang zijn de mogelijkheid van een rechtsgang te behouden.

Tussentijds wijzigen

Kifid heeft erop gewezen dat nu nog de mogelijkheid bestaat om de inschrijving op elk gewenst moment te wijzigen. De ruimte die er bestaat voor klant en financieel dienstverlener om te kiezen voor bindend of niet-bindend advies, moet er niet toe leiden dat de financieel dienstverlener tijdens een procedure zijn inschrijving wijzigt.

Categorien: klachtenafhandeling