Adfiz Platformbijeenkomst 2020: kennissessie ORV

Nieuws
geplaatst op 20-8-2020  

Scildon brengt als een van de partners van de Adfiz Platformbijeenkomst 2020 het kennisthema ORV. Scildon heeft recent onderzocht wat de financiële gevolgen zijn voor nabestaanden van vroegtijdig overlijden van een partner. Onder huishoudens zonder overlijdensrisicoverzekering zorgt dit in 48% van de gevallen voor grote financiële problemen (onder gezinnen met een huurwoning is dit zelfs 66%).

Klanten gaan het onderwerp overlijdensrisico liever uit de weg, dan dat ze het bespreekbaar maken (met hun adviseur). Uit het onderzoek van Scildon blijkt dat met name onder huurders weinig animo is voor een orv: 69% van de huishoudens met een huurwoning heeft geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten (bij gezinnen met een koopwoning ligt dit percentage op 40%).

Gevraagd naar het waarom van het niet afsluiten van een orv:

  • geeft 39% van de huurders aan er nooit aan gedacht te hebben;
  • schat 55% van de consumenten de premie veel te hoog in;
  • heeft 21% geen idee van de hoogte van de premie.

Gevolgen geen orv
Sinds 2018 is het bij het aangaan van een hypotheek niet meer nodig een orv te sluiten. Daardoor lopen gezinnen zónder orv bij overlijden van een partner het risico:

  • de woonlasten niet meer te kunnen dragen;
  • niet meer in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien;
  • de studie van kinderen niet te kunnen bekostigen;
  • financiële tegenvallers niet te kunnen opvangen.

Meer voorlichting is nodig
Als onafhankelijk financieel adviseur kun je een belangrijke rol spelen om klanten op dit risico te wijzen; dat geldt voor zowel wel- als voor niet-huizenbezitters. Eerder vertelde Roy Revet van Scildon - in een webinar dat we samen organiseerden - al hoe je toch op een gestructureerde en betaalbare manier met klanten in gesprek kunt komen over overlijdensrisico. Tijdens de kennissessie op de Adfiz Platformbijeenkomst wordt daarop voortgeborduurd.

Mis deze sessie (en alle overige programmaonderdelen van de Adfiz Platformbijeenkomst 2020) dus niet en meld je nu aan.

Wil je alle cijfers uit het onderzoek nog eens rustig nalezen? Bekijk dan de overzichtelijke infographic of lees het onderzoeksverslag.

De Adfiz Platformbijeenkomst 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Avero Achmea, Scildon en De Goudse.

Categorien: Zorg en inkomen