Adfiz Pensioencommissie ontwikkelt model-overeenkomst met AVG-paragraaf

Nieuws
geplaatst op 26-6-2018  

De Pensioencommissie van Adfiz heeft de ‘verwerkers-discussie’ met werkgevers aangegrepen om een nieuw model-opdrachtbevestiging voor pensioenadvisering en/of bemiddeling op te stellen voor de leden. Het nieuwe model is gebaseerd op de bestaande Adfiz-modellen voor overeenkomsten met de klant. In een uitgebreide AVG-paragraaf regel je met de werkgever hoe je als pensioenadviseur met de persoonsgegevens van zijn werknemers om gaat. 

Regelmatig vragen werkgevers hun financieel adviseur met een beroep op de nieuwe privacyregels een verwerkersovereenkomst te sluiten. Zij veronderstellen dat dit verplicht is omdat je persoonsgegevens van werknemers verwerkt voor bijvoorbeeld een pensioenregeling of een verzuimverzekering. Eerder publiceerden we een verklaring waarom dit doorgaans niet nodig is. Deze kun je aan werkgevers verstrekken (ook in het Engels). Intussen is de verklaring uitgebreid met een korte conceptbepaling waarmee je af kunt spreken hoe je met persoonsgegevens van werknemers om gaat. 

Wil je meer? De Pensioencommissie heeft deze afspraken over gegevensverwerking uitgebreid en toegevoegd aan een model-opdrachtbevestiging. Tot slot heeft ze ook de bestaande model-serviceabonnementen vertaald naar een module pensioenadvies en aan het document toegevoegd.  

Het volledige model kun je hier downloaden. 

Categorien: Privacy Pensioenen