Adfiz ondersteunt goede aansluiting mbo-onderwijs en bedrijfsleven

Nieuws
geplaatst op 27-7-2015  

Adfiz heeft een zetel in Sectorkamer Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven en maakt zich daarmee sterk voor goede aansluiting mbo-onderwijs en bedrijfsleven. Belangrijk, want door een goede vertegenwoordiging kunnen stappen worden gezet om de aansluiting tussen het mbo-onderwijs en de verzekerings-/ intermediaire bedrijfstak weer beter te regelen.

De nieuwe samenwerkingsorganisatie, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), start per 1 augustus. Hiermee wordt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven gecontinueerd. Bestaande kenniscentra houden op te bestaan als gevolg van overheidsbezuinigingen. Vanuit het SBB wordt via zogenaamde Sectorkamers de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in een nieuwe vorm voortgezet. Adfiz is vertegenwoordigd in een van de Sectorkamers waarin onderwijs en bedrijfsleven op basis van een paritaire verdeling zitting hebben.

Agendapunten

Een vertegenwoordiger van Adfiz is door het bestuur van het SBB benoemd in een Sectorkamer. Hoog op de agenda staat bijvoorbeeld de problematiek van de huidige Wft-examens die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op dit moment ondermijnt. Het aantal mbo’ers dat Wft-examens aflegt is drastisch gedaald.

Categorien: Vertrouwen Imago