Adfiz Nieuwjaarspeiling: snellere groei of steviger krimp bij verzekeringen, hypotheekmarkt flink in de min

Adfiz Nieuwjaarspeiling: snellere groei of steviger krimp bij verzekeringen, hypotheekmarkt flink in de min

Over 2022 zijn de overall resultaten bij 4 op de 7 van de kantoren positief, en dat was in lijn met de verwachtingen van een jaar eerder. Tegelijk is 2023 een heel ander jaar gebleken dan voorgaande jaren, nu het verschil tussen kantoren die groeiden en kantoren die krompen toeneemt. Hoewel het aantal kantoren met een groei flink is gedaald (van 75% naar 57%) is de gemiddelde groei van die kantoren juist gestegen van 11% naar 17%. Bij de kantoren met een gedaalde omzet (van 13% naar 32%) was de gemiddelde daling zelf ook groter (van 6% naar 10%)

Download Infographic Adfiz Nieuwjaarspeiling

Download Rapport Adfiz Nieuwjaarspeiling

Kijkend naar adviessegmenten deed het schade- en leven-bedrijf bij zowel particulier als zakelijk het boven verwachting goed (bij zo’n 20%-punt meer kantoren dan verwacht en bij zo’n 10-15%-punt meer kantoren dan in 2022). De getemperde overall ontwikkeling is dan ook volledig toe te schrijven aan een matige hypotheekmarkt. Deze was bij 3 op de 4 kantoren een krimpmarkt. Dat is een flinke verslechtering t.o.v. het jaar ervoor toen het slechts 2 op de 10 kantoren daalde. De gemiddelde daling is ook toegenomen (van -18% naar -26%). Opvallend is dat bij de 12% kantoren waar het hypotheeksegment nog groeide, die groei aanzienlijk versnelde (van +16% naar +30%). Die groei zat voornamelijk bij de kleinere kantoren (tot en met 5 fte).

Verwachtingen voor 2024 fors positiever

Voor het komende jaar 2024 verwachten zo’n 25%-punt meer kantoren een groei te noteren dan de realisatie over 2023. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verwacht herstel van de hypotheekmarkt. Slechts een enkel kantoor verwacht dat hypotheken dit jaar nog verder zal dalen, terwijl 46% een lichte tot sterke stijging verwacht.

Voor schade en leven rekent zo’n driekwart van de kantoren zowel particulier als zakelijk op een stijging van de omzet. Die verwachting is veel positiever dan de verwachting een jaar geleden was, maar beteken tegelijk een kleine pas op de plaats ten opzichte van de realisatie afgelopen jaar.

Prioriteiten verschillen met kantoorgrootte

Actief klantbeheer blijft bovenaan het prioriteitenlijstje van veel kantoren staan. Bij ruim 7 op de 10 kantoren staat het in de top 5 strategische prioriteiten, bij de >6fte kantoren zelfs bij 8 van de 10  kantoren. Groei binnen bestaande klanten en het verhogen van de efficiëntie bij werkprocessen zijn in opkomst en staan bij steeds meer kantoren in de top 5, waarbij efficiëntie ook hoger in de top 5 staat, en groei binnen bestaande klanten een iets lagere gemiddelde positie heeft dan vorig jaar. Ook zijn er hier weer opvallende verschillen tussen de kleinste en de grotere kantoren. Efficiency is bij de grotere belangrijker, groei binnen bestaande klanten is bij de kleinere kantoren belangrijker. Samen met groei in de zakelijke markt is echter bij beide groepen de top 4 wel dezelfde.

Als het gaat om digitalisering, efficiënte werkprocessen en beschikbare data valt op dat de prioriteit bij kleinere kantoren is toegenomen, terwijl onder grotere kantoren juist bij minder kantoren top 5 prioriteit is. Bij grotere kantoren is het belang van betere communicatie over de waarde van de dienstverlening juist gestegen, mogelijk ingegeven door aankomende transparantieverplichtingen.

Download Infographic Adfiz Nieuwjaarspeiling

Download Rapport Adfiz Nieuwjaarspeiling