Adfiz-lid Petran Verduijn (Robbe Financiële Raadgevers) over de RI&E

Adfiz-lid Petran Verduijn (Robbe Financiële Raadgevers) over de RI&E

In het kader van de Week van de RI&E (20 – 24 juni) spraken wij Petran Verduijn van Robbe Financiële Raadgevers over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet voor ondernemers met personeel. De Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) controleert hier ook actief op. “Toch hebben veel ondernemers die ik voor het eerst spreek hier nog nooit van gehoord. Dat betekent dat velen onbekend zijn met deze verplichting en het nut van een RI&E”, aldus Petran Verduijn van Robbe Financiële Raadgevers. Wij gingen met hem in gesprek over het nut en noodzaak van een RI&E, maar ook over de zorgplicht die bij de adviseur ligt om in ieder geval diens relaties erop attent te maken.

RI&E als basis voor een organisatie

“Een RI&E heeft raakvlakken met meerdere aspecten die binnen een onderneming spelen: het heeft invloed op het verzuim van medewerkers en zijn of haar welzijn. Ook speelt het een belangrijke rol bij (het voorkomen van) bedrijfsongevallen en de werkgeversaansprakelijkheid. Wanneer een ondernemer beschikt over een goede RI&E is hij of zij al een heel eind op weg in het kader van een goede risico-inventarisatie”, aldus Verduijn.

Hoe breng je het onder de aandacht?

Toch zijn ondernemers zich vaak niet bewust van deze verplichting. En wanneer ze dat wel zijn, weten ze niet goed waar ze moeten beginnen. Verduijn: “In mijn beleving leeft de RI&E nog weinig. Als adviseur is het aan te raden om jouw relaties te wijzen op het bestaan, de verplichting en het nut die een goede RI&E de organisatie kan bieden. Er zijn meerdere manieren om een RI&E op te tuigen. Soms worden er vanuit de branchevereniging tools aangeboden waarbij specifieke risico’s aan bod komen. Je kunt je ook wenden tot een gespecialiseerde organisatie. Een Arbodienst biedt dit ook vaak als aanvullende optie aan.” Toch merkt Verduijn dat het opstellen van zo’n RI&E niet altijd met veel enthousiasme wordt opgepakt. Maar ondernemers kunnen maar beter weten waar ze aan toe zijn. Verduijn: “Mogelijk komen er aandachtspunten naar boven waar een ondernemer niet graag op gewezen wordt. Het feit dat de ondernemer vaak niet weet waar hij moet beginnen, het kostenplaatje en de tijdsinspanning zijn zaken waardoor het uiteindelijk achterwege blijft. Dan kan – als het om grotere bedrijven gaat - helpen om te vermelden dat de RI&E ook uitgevoerd kan worden door een preventie- of HR-medewerker. Deze is vaak al betrokken bij zaken rondom preventie en verzuim en heeft mogelijk al contacten met een arbodienst. Het helpt om de ondernemer daarop te wijzen.” Heeft een ondernemer geen preventie-of HR-medewerker? Dan staan er op https://www.rie.nl/ ook handige instrumenten om zelf met een RI&E aan de slag te gaan.

Ondernemers zijn erbij gebaat

De RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak zijn ontwikkeld om een gezondere en veiligere werkomgeving te creëren. Verduijn vertelt: “Wat ondernemers vaak vergeten is dat ze bij het maken van zo’n RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak echt gebaat zijn. Een veilige en gezonde werkomgeving kan zorgen voor minder ongevallen en verzuim en daarmee de onderneming ook aanzienlijke toekomstige (verzuim)kosten besparen. Daarnaast zullen werknemers die in een veilige en prettige omgeving werken productiever zijn. Ook is het zo dat wanneer er onverhoopt een ernstig ongeval plaatsvindt en de RI&E niet op orde is, er mogelijk een sanctie van de Nederlandse Arbeidsinspectie volgt. Bovendien zijn verzekeraars steeds meer bezig met preventie. Beschik je niet over een actuele RI&E en Plan van Aanpak? Dan zie je steeds vaker dat verzekeraars van het aansprakelijkheidsrisico een hoog eigen risico hanteren voor de werkgeversaansprakelijkheid.”

De rol van de financieel adviseur

Het aankaarten van een RI&E en het uitvoeren van het daaruit voortvloeiend Plan van Aanpak moet volgens Verduijn tijdens een adviesgesprek de revue passeren. Verduijn: “Als Assurantieadviseur Bedrijven breng ik samen met de ondernemer de diverse risico’s in kaart. Je vraagt al naar de wijze van beveiliging van een pand, de staat van de elektrische installaties en of er voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn, maar een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers hoort hier ook bij. Dan kaart je de aanwezigheid van een actuele RI&E aan. Dan ben je al goed op weg. Want werknemers bepalen veelal het succes van de onderneming. Daar moet je zuinig op zijn!” 

Wil je meer weten over RI&E? In ons vernieuwde kennisportaal vind je vijf aandachtspunten voor het RI&E gesprek met je klant.

>> Klik hier om naar het vernieuwde kennisportaal RI&E te gaan.