Adfiz komt met ondersteuning SFDR-wetgeving

Nieuws
geplaatst op 15-2-2021  

Op 10 maart 2021 treedt de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking. Deze Europese verordening is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord van Parijs en heeft tot doel duurzaam beleggen te stimuleren en klanten meer inzicht te geven in de beleggingsstromen. De SFDR heeft gevolgen voor jou als financieel adviseur. De SFDR stelt namelijk eisen aan ondernemingen die adviseren over producten met beleggingscomponenten. Om ervoor te zorgen dat jij goed bent voorbereid, ontwikkelen we momenteel een online kennisdossier met informatie over de SFDR en hoe je als adviseur aan deze wetgeving kunt voldoen. 

De SFDR verwacht onder andere dat je als adviseur via je website transparant maakt hoe je rekening houdt met duurzaamheidsrisicos en deze integreert in je dienstverlening. Ook heeft de SFDR gevolgen voor de precontractuele informatie die je aan de klant verstrekt en de productinformatie die je van aanbieders ontvangt. In de praktijk ben je bij het uitvoering geven aan deze verordening sterk beperkt door het productaanbod en de keuzes die aanbieders van producten met een beleggingscomponent maken. Om je te helpen op een efficiënte manier te voldoen aan de nieuwe wetgeving te voldoen komen we met een aantal modellen. Overigens zijn advieskantoren met minder dan drie medewerkers vrijgesteld van de verordening. Zij hoeven hun website en precontractuele informatie niet aan te passen, maar krijgen natuurlijk wel te maken met gewijzigde productinformatie vanuit aanbieders en kunnen hierover vragen krijgen van klanten.  

De SFDR heeft de grootste impact op aanbieders van beleggingsproducten. Denk aan vermogensbeheerders, verzekeraars en pensioenuitvoerders. De kans is daarmee ook groot dat je binnenkort wordt benaderd door partijen met wie je als adviseur samenwerkt. Mocht het hierbij gaan over eisen waar je als adviseur aan moet voldoen, verwijs ze dan gerust door naar ons. Overigens gaat een deel van de SFDR-verordening (aanpassing van de periodieke informatie voor de klant) pas in per 1 januari 2022. Dit geldt ook voor de zogenaamde taxonomieverordening die de nodige invloed gaat hebben op productinformatie.  

Aangezien de nieuwe wetgeving behoorlijk technisch van aard is, organiseren we op 4 maart een webinar waarin we de nieuwe wetgeving toelichten, het kennisdossier introduceren en de gelegenheid bieden tot het stellen van vragen. 

Categorien: Ondernemen