Adfiz Infographic arbeidsongeschiktheidsrisico’s: feiten en cijfers voor ondernemers

Adfiz Infographic arbeidsongeschiktheidsrisico’s: feiten en cijfers voor ondernemers

Een meerderheid van de zelfstandig ondernemers verzekert zich niet tegen arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Als belangrijkste redenen noemen ze de te hoge kosten, voldoende eigen buffers en de kleine kans dat zij zelf arbeidsongeschikt raken. Vorige maand waarschuwden we hiervoor in de Telegraaf. Nu hebben we de feiten achter deze argumenten verzameld in een speciale infographic. Deze informatie kan helpen om ondernemers te overtuigen beter naar hun arbeidsongeschiktheidsrisico’s te kijken. De infographic toont bijvoorbeeld duidelijk aan hoe groot het AO-risico is, ook in vergelijking met andere risico’s zoals brand, inbraak en overlijden.

Download hier de infographic >>

AOV Toolkit

De infographic is onderdeel van de AOV-toolkit die door Adfiz, AFM en bureau D&O aan de markt wordt aangeboden. De toolkit is samengesteld in verband met de gezamenlijke ronde door het land over zorgvuldig AOV-advies. In november hebben Adfiz, Bureau D&O en de AFM vijf informatiemiddagen gehouden over de advisering over AOV. Ruim zevenhonderd adviseurs waren daarbij aanwezig. De ervaringen waren zeer positief, vooral de praktische informatie en de toolkit worden gewaardeerd. Onderdeel van de toolkit is ook het Adfiz inventarisatiemodel dat wij in overleg met de AFM hebben ontwikkeld. Met dit model helpen we adviseurs met de invulling van open normen.