Adfiz in gesprek met Kamerleden over Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Adfiz in gesprek met Kamerleden over Wetsvoorstel toekomst pensioenen

In de komende weken vinden er gesprekken plaats met Tweede Kamerleden over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Deze gesprekken vinden plaats met de woordvoerders pensioenen van diverse partijen.

In deze gesprekken lichten wij onze standpunten toe en vragen wij aandacht voor zorgpunten. Onderwerpen die we o.a. aan de orde stellen zijn:

  • onwenselijke afschaffing van het standaard UPO-model en het Pensioen 1-2-3
  • wenselijkheid meegeven risicodelingsreserve bij waardeoverdracht flexibele premieregeling
  • nadelen keuzebegeleiding per pensioenuitvoerder
  • vormgeving compensatie
  • verbetering aanpassingsmechanisme bij fiscale premiestaffel.

De gesprekken vinden plaats als vervolg op onze reactie op het wetsvoorstel die we hebben verzonden naar de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onze reactie vind je hier: https://www.adfiz.nl/nieuws/adfiz-berichten/onze-reactie-op-het-wetsvoorstel-toekomst-pensioenen-verzonden-naar-tweede-kamer/