Adfiz in gesprek met Financiën over verbeteren consumentenkeuzes

Nieuws
geplaatst op 21-2-2019  

Voor de kerst heeft minister Hoekstra zijn agenda voor de financiële sector gepresenteerd. Daarin kondigde hij ook aan samen te willen werken aan vernieuwende manieren om consumentenkeuzes te faciliteren. Die uitnodiging hebben we uiteraard aangenomen. Als geen ander is de adviseur in aangewezen positie om de consument te ondersteunen in de verschillende fasen van het keuzes proces.  

Financiën wil een gezamenlijke actieagenda opstellen om vaker innovatieve manieren te ontwikkelen die het voor consumenten simpeler maken om financiële beslissingen te nemen. De toepassing van gedragsinzichten is hierbij het uitgangspunt. Daarvoor betrekken ze naast financieel adviseurs ook banken, verzekeraars, kredietaanbieders, aanbieders van vergelijkingssites, consumentenorganisaties, kennisinstituten, en toezichthouders.  

Advies vaak de oplossing 
In haar vooronderzoek stipt Financiën diverse vraagstukken aan waar consumenten tegenaan lopen. In onze reactie wijzen we erop dat voor veel van deze keuzevraagstukken, zo niet de meeste, advies een oplossing isHet wegnemen van drempels om advies in te winnen mag daarom in een dergelijke agenda niet ontbreken.  

Het blijft van belang de consument bij de hand te houden. Alle technische mogelijkheden ten spijt is het immers maar de vraag of de consument ooit echt zelfstartend zal worden als het om zijn financieel welzijn gaat. Bovendien zijn er grenzen aan het simplificeren van informatie. Sommige zaken, en zeker de consumentenvraag en -behoefte zelf zijn geen ABC-tje. Het over-simplificeren van een vraagstuk leidt juist tot verkeerde afwegingen en besluiten. 

De komende tijd zullen we in gesprek met Financiën over de actieagenda niet alleen overleggen over innovatie, maar ook over belangrijke thema’s zoals:  

  • Een adviesvriendelijk regelklimaat 
  • Het beteugelen van eenzijdige prijsfocus bij consumentenkeuzes 
  • Meer aandacht voor het doel (vraagstuk) en de kwaliteit van oplossingen 
  • Meer mogelijkheden voor ongevraagd advies 
  • Meer mogelijkheden voor doorlopend onderhoud  

Bestaande praktijk niet vergeten 
In de actieagenda wordt gestuurd op vernieuwende manieren om keuzes te faciliteren en innovatieve interventies. Terecht, want nieuwe technieken en inzichten kunnen helpen om bestaande praktijk te verbeteren. Tegelijk is ook van belang om naast vernieuwing oog te hebben voor de praktijkervaring  in andere Europese lidstaten en de eerdere ervaringen in de Nederlandse markt. Zoeken naar verbeteringen zit niet alleen in vernieuwing. Met oog voor wat waardevol is in de bestaande situatie voorkomen we een vlucht naar voren.  

Wij blijven hierover in gesprek met Financiën en zullen ook met andere marktpartijen gedragsinzichten uitwerken en onderzoeken. Dat past in onze innovatie-agenda en biedt tegelijk een belangrijk platform om de waarde van advies te blijven onderstrepen.