Adfiz in de media - januari 2021

Nieuws
geplaatst op 3-2-2021  

Met welke onderwerpen kwam onze branchevereniging in de maand januari in het nieuws? Met 60 publicaties bereikten we ruim 83.000 lezers binnen de branche. De Nieuwjaarsboodschap, het Adfiz Prestatie Onderzoek, de consultatie collectiviteitskorting en de kwaliteit van digitale documenten waren de belangrijkste onderwerpen in de pers.

Weekbereik Adfiz - januari 2021

 

Afschaffing collectiviteitskorting

Maandag 18 januari hebben wij samen met VNO-NCW, AWVN en het Verenigd Zorgcollectief gereageerd op de consultatie over de afschaffing van de collectiviteitskorting.

 

Sivi en Adfiz vragen aandacht voor kwaliteit digitale documenten

Er is een toenemende zorg rond de kwaliteit van aangeleverde digitale berichten die vanuit verzekeraars en serviceproviders naar adviseurs worden verzonden. SIVI doet een beroep op verzenders en (software)leveranciers om bij te dragen aan een goed functionerende keten en wij gaan dit samen met SIVI monitoren.

 

Afdiz Prestatie Onderzoek

Het Adfiz Prestatie Onderzoek wil inzicht geven in de operationele performance van verzekeraars. In de week van 11 januari werden de prijzen binnen de verschillende categorieën uitgereikt. Ook werd er in samenwerking met amweb.nl een reeks gepubliceerd waarin de winnaars reageerden op hun prijs.

 

Nieuwjaarsboodschap

Op 14 januari hebben wij onze online Nieuwjaarsboodcshap uitgezonden vanuit een leeg Spant! in Bussum, met o.a. de speech van voorzitter Roger van der Linden, nieuwjaarsboodschappen van stakeholders en bemoedigende woorden van de Dichter des Vaderlands.

 

Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken

Dit AFM-onderzoek kan jou als adviseur helpen om je klanten te segmenteren, zodat je tijdig het gesprek kan aangaan met klanten die rond 2035 mogelijk een herfinancieringsprobleem hebben.

 

Avondklok

Heb jij medewerkers (of jijzelf) die tijdens de avondklok mogelijk naar buiten moeten, bijvoorbeeld bij een schademelding, zorg er dan voor dat deze medewerkers nu al over een door jou ingevulde Werkgeversverklaring beschikken.

 

Bedrijfsschaderegeling taxibranche tijdelijk aangepast

Let op tijdelijke regeling voor de taxibranche, die in nauw overleg tussen Verbond en Verzekeraars en koepelorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer tot stand gekomen. Hierin zijn afspraken gemaakt over het berekenen van de bedrijfsschade.

 

Sonja Cats verenigingstalent van 2020

Onze collega Sonja Cats, Hoofd Ledenzaken, werd eind vorig jaar uitgeroepen tot verenigingstalent van 2020. Afgelopen maand verscheen er een artikel in op de website van Elma, mediapartner van brancheorganisaties.

Gelddilemma nu.nl

In de rubriek Het gelddilemma legt nu.nl twee alternatieven naast elkaar die invloed hebben op je geldzaken. Deze keer: Is het verstandig om je verzekeringen door je financieel adviseur te laten beheren of kun je beter zelf de regie houden? Ondanks onze uitgebreide lijst redenen waarom het verstandig is ook bij schadeverzekeringen een adviseur in de hand te nemen, bleek de auteur vooral geïnteresseerd in een eenvoudig verhaal over premie en provisie.

 

Lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

Wij gaven duiding aan een Kifid-uitspraak over de doorlopende onderhoudsplicht bij een AOV die onder de eerbiedigende werking van het provisieverbod valt.

 

Pilot van rekenexpert ViiZ en geldverstrekker NIBC

Onze commissie Financiële Planning heeft zich aangesloten bij de pilot van rekenexpert ViiZ en geldverstrekker NIBC. Doel van de pilot is dat een adviseur bij een hypotheekaanvraag van ondernemers zelf een inkomensverklaring op mag stellen voor zijn klant.

 

Categorien: Vereniging