Adfiz in de media - augustus 2021

Adfiz in de media - augustus 2021

Met welke onderwerpen kwam onze branchevereniging in de maand augustus in het nieuws? Met 26 publicaties bereikten we ruim 254.000 lezers binnen de branche. Het afschaffen van de tijdelijke lijfrente en de schaderegeling wateroverlast waren afgelopen maand belangrijke onderwerpen die aan bod kwamen in de media.

Weekbereik Adfiz - augustus 2021

 

Afschaffen van de tijdelijke lijfrente

Als onderdeel van het Pensioenakkoord wilde minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de tijdelijke lijfrente afschaffen. Dit wetsvoorstel is nu van de baan.


Meer over pensioen


Schaderegeling overstromingen Limburg

Adfiz in gesprek met de RVO over de Wts-vergoeding van schade aan de binnenzijde van de woning na de watersnood in Limburg.


Voorzitter Roger van der Linden in Zomerserie AM

Voor de rubriek Zomerserie in AM is Adfiz-voorzitter Roger van der Linden bevraagd over de plannen waar Adfiz na de zomervakanties mee aan de slag gaat, discussies die wat hem betreft nu eindelijk eens afgesloten mogen worden en hoe consumenten in staat kunnen worden gesteld om echt weloverwogen financiële keuzes te maken.  


Cybersecurity


Inventarisatiemodel voor AOV-software

In juni heeft de AFM een rapport gepubliceerd over AOV-adviessoftware. De conclusie van dit rapport was dat software ondersteunende kansen biedt, maar financieel advies de taak én onderscheidende kwaliteit van een adviseur is. Naar aanleiding van deze publicatie hebben we van diverse adviseurs vragen gehad over de inventarisatie tijdens een AOV-adviestraject.  


Voorstel afschaffing collectiviteitskorting

Minister Van Ark van VWS heeft het voorstel om de collectiviteitskorting basisverzekering zorg per 1 januari 2023 af te schaffen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel zal half september door de Tweede Kamer worden behandeld. Wij zullen bij de Tweede Kamer blijven benadrukken dat afschaffing van de collectiviteitskorting een erg onverstandig idee is in tijden waarin preventie en vitaliteit steeds belangrijker worden. Daarnaast zijn we met zorgverzekeraars in gesprek over de toekomst van de collectiviteitsmarkt als de korting daadwerkelijk wordt afgeschaft.