Adfiz heeft belangrijke verwerkersovereenkomsten gescreend

Nieuws
geplaatst op 21-6-2018 by Bettie Hoogsteen  

Begin dit jaar hebben we een model verwerkersovereenkomst beschikbaar gesteld die je aan partijen kunt toesturen met wie je een verwerkersrelatie hebt. Of die je kunt gebruiken om ontvangen verwerkersovereenkomsten te beoordelen. Van een aantal verwerkers hebben we vanuit de ledenkring in groten getale de verwerkersovereenkomsten toegezonden gekregen met het verzoek deze te bekijken. De meest voorkomende hebben we op de belangrijkste punten gescreend en van commentaar voorzien. 

Het commentaar op de verwerkersovereenkomsten van de partijen VKG, DAK, Voogd & Voogd  en VSP vind je hier. Ook de verwerkersovereenkomst van Nationale Hypotheekbond hebben we gescreend, omdat deze het model van de contactgroep Automatisering hanteren. We raden je aan dit commentaar te gebruiken bij het overeenkomen van een verwerkersovereenkomst. We hebben ons commentaar ook met deze partijen gedeeld. 

Andere verwerkers 

Als je overeenkomsten van andere verwerkers ontvangt kun je ons model gebruiken als tegenbod, om te beoordelen, of om bepaalde alternatieve artikelen voor te stellen. 

In algemene zin is het van belang om in ieder geval goed te letten op de volgende zaken: 

  • aansprakelijkheid: Adfiz is geen voorstander van aansprakelijkheidsbeperking en adviseert goede navraag te doen wanneer verwezen wordt naar dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de verwerker; 
  • audit: een audit om de naleving van de regelgeving AVG door verwerker te controleren moet zonder belemmeringen mogelijk zijn. Kosten komen voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke tenzij blijkt dat blijkt dat de Verwerker aantoonbaar in strijd heeft gehandeld met de privacy-regelgeving of de inhoud van de verwerkersovereenkomst; 
  • sub-verwerkers: voor sub-verwerkers gelden dezelfde verplichtingen als voor de Verwerker; 
  • beëindiging overeenkomst:  van belang is te regelen dat de verwerker persoonsgegeven wist of teruggeeft bij einde overeenkomst. 

Voor meer informatie over het inschakelen van een Verwerker en wat je moet regelen in een Verwerkersovereenkomst zie het kennisdossier Privacy, stap 8: Inschakelen verwerker. 

 

Categorien: Privacy