Adfiz en Verbond presenteren factsheet schone lei-regeling ex-kankerpatiënten

Adfiz en Verbond presenteren factsheet schone lei-regeling ex-kankerpatiënten

Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling voor genezen kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. Deze regeling biedt voor veel ex-kankerpatiënten mogelijkheden en jij als adviseur hebt een belangrijke positie om klanten goed te informeren. Daarom hebben Adfiz en het Verbond van Verzekeraars een factsheet gemaakt met een samenvatting van de regeling en wat dit voor jou als adviseur betekent.

Kort gezegd komt de schone lei-regeling erop neer dat ex-kankerpatiënten die tien jaar kankervrij zijn bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering niet meer hoeven te melden dat zij kanker hebben gehad. Deze termijn is vijf jaren op het moment dat de kandidaat-verzekerde 20 jaar of jonger was toen de diagnose werd gesteld. Voor een aantal vormen van kanker geldt een kortere termijn. De schone lei-regeling stelt minimumnormen voor verzekeraars. Verzekeraars kunnen er dus bijvoorbeeld voor kiezen om de vragengrens los te laten of kortere termijnen te hanteren dan de regeling voorschrijft.

De nieuwe regeling zorgt ervoor dat veel genezen kankerpatiënten niet meer tot in lengte van jaren met financiële gevolgen van hun ziekte worden geconfronteerd. Adfiz juicht deze ontwikkeling toe. Tegelijkertijd zullen er ook met deze minimumnormen ex-kankerpatiënten zijn die (net) buiten de boot vallen. Kom jij in het komende jaar klanten tegen die geen beroep op de regeling kunnen doen, terwijl er volgens jou geen sprake is van een verhoogd risico? Meldt het bij Adfiz, zodat wij hierover in gesprek kunnen met het Verbond.

De factsheet kun je hier downloaden.