Aantal registraties van cybercrime steeg vorig jaar met 33%

Aantal registraties van cybercrime steeg vorig jaar met 33%

Uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het Openbaar Ministerie komt naar voren dat in 2021 zo'n 14.900 cybercrimegevallen zijn geregistreerd door de politie. Het gaat daarbij om zaken als hacks, ddos-aanvallen en ransomware-aanvallen. Ten opzichte van 2019 is dat een verdrievoudiging van het aantal geregistreerde cybercrimegevallen.  

Uit onderzoek blijkt dat in het afgelopen jaar wereldwijd twee op de drie organisaties slachtoffer is geworden van een ransomware-aanval. Dat is een stijging van 78% in een jaar tijd. Voor Nederland liggen deze cijfers zelfs nog hoger: van de Nederlandse respondenten gaf 73% aan slachtoffer te zijn geweest van een ransomware-aanval. Van de getroffen Nederlandse organisaties had slechts 37% een alomvattende cybersecurity-strategie klaarliggen en betaalde bijna een vijfde (19%) het gevraagde losgeld. Een derde (36%) van de Nederlandse getroffenen heeft onderhandeld met de aanvallers. 

Door de oorlog in de Oekraïne is de dreiging van cybercriminelen nog groter geworden. Redenen genoeg om cyberweerbaarheid prominent op de agenda te houden. Zowel voor je eigen onderneming als voor je klanten. Cyberweerbaarheid en het nemen van preventieve maatregelen is voor ondernemers essentieel om ongewenste indringers tegen te kunnen houden en zo veel schade te voorkomen. 

Wil je meer weten over cyberrisico's en hoe je daarmee aan de slag kunt richting je klanten? Bezoek dan ons kennisportaal Cyber. Je vindt daar informatie, tips, tools en links naar (overheids)instanties die zich in Nederland bezighouden met cyberveiligheid.