Aantal adviseurs dat zich met actief klantbeheer bezighoudt licht gestegen

Aantal adviseurs dat zich met actief klantbeheer bezighoudt licht gestegen

Eerder berichtten we je dat de resultaten van het brancheonderzoek naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs op donderdag 13 april tijdens een online bijeenkomst worden gepresenteerd. Het rapport is echter gisteren al geopenbaard. 

>> naar het onderzoeksrapport 

In het rapport worden vijf niveaus van volwassenheid op het gebied van actief klantbeheer onderscheiden, variërend van niveau 0 (reactief, alleen wettelijke nazorg) tot niveau 4 (geoptimaliseerd met processen, actief klantbeheer is essentieel onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering). Het aantal adviseurs dat op niveau 2 en 3 opereert, is het afgelopen jaar toegenomen. Dat is met name het geval bij kleinere kantoren (tot 500 klanten). Grotere kantoren werken vaker op een hoger volwassenheidsniveau. Het percentage kantoren op het laagste niveau (0) is afgenomen van 13% naar 9%. 

Hoewel het onderzoek laat zien dat het aandeel adviseurs dat op het gebied van actief klantbeheer op een hoger volwassenheidsniveau opereert licht is gestegen, geeft de Stichting Actief Klantbeheer aan dat er nog veel werk aan de winkel is. 50% van alle advieskantoren houdt zich nog niet of nauwelijks bezig met actief klantbeheer, volgens het onderzoek. Zij voeren hooguit op ad hoc basis een actie uit of beperken zich tot hetgeen wettelijk is verplicht.