Aanpassing model UBO-formulieren

Aanpassing model UBO-formulieren

Op grond van de Wwft (van toepassing op levensverzekeraars) en de Sanctiewet (van toepassing op levens- en schadeverzekeraars) is er de verplichting om de uiteindelijk belanghebbenden of Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) van hun relaties te kennen en controleren. Bij het onderzoek naar wie de UBO’s zijn kan het UBO model-formulier worden gebruikt.  

Samen met de VNAB, het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben we hiervoor eerder al een model UBO-formulier ontwikkeld. Door wijzigingen in wet- en regelgeving moesten de modellen van een update worden voorzien. 

Wat is er gewijzigd? 
Het model UBO-formulier is op onderdelen bondiger geformuleerd. Daarnaast is - in het licht van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn - het begrip pseudo-UBO toegevoegd aan het model UBO-formulier: soms zal op basis van reguliere criteria geen UBO kunnen worden vastgesteld. In dat geval worden de natuurlijke personen die bevoegd zijn om bestuursbesluiten te nemen en te tekenen aangemerkt als pseudo-UBO. De optie om de pseudo-UBO op te geven is nu ook toegevoegd aan het model UBO-formulier. Het nieuwe model UBO-formulier is overigens ook in het Engels beschikbaar. 

De nieuwe UBO-formulieren (zowel in het Nederlands als Engels) vind je in ons kennisportaal Sanctiewetgeving.