Aanmelding als interim adviseur Protocol faillissementen mogelijk

Nieuws
geplaatst op 14-1-2016  

Zoals eerder bericht hebben Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars het Protocol afwikkeling faillissement intermediair gelanceerd. Hiermee willen we zorgen dat bij faillissement van een intermediair voorzetting van de dienstverlening in het belang van de klanten blijft gewaarborgd. Dat gebeurt door aanstelling van een interim adviseur door de curator.

Pool

Adfiz en OvfD werken aan een pool van kandidaat interim adviseurs geselecteerd op ervaring en deskundigheid waar de curator uit kan kiezen. Meerdere adviseurs hebben al sinds de aankondiging van het protocol in mei vorig jaar laten weten interesse te hebben in de rol van interim adviseur. Met de start van het protocol per 1-1-2016 is nu mogelijk om je daadwerkelijk aan te melden via o.a de site van Adfiz.

Op de webpage vind je alle informatie over het protocol, de tekst van het protocol, een Q&A en de (digitale) kantoorverklaring aan de hand waarvan je je kunt aanmelden. Wil je als deelnemer worden opgenomen in de pool? Vul dan de verklaring, waarmee je tevens instemt met de gedragsnormen voor de interim adviseur en de curator machtigt om inzage te krijgen in je opgegeven gegevens.

De website bevat de nodige informatie om een besluit te nemen of je wilt aanmelden voor de pool.

Mocht je vragen hebben over het interim adviseurschap of het protocol dan kun je dat ons laten weten: info@adfiz.nl