Aandachtspunten verzekering en dekking Oekraïners in Nederland

Aandachtspunten verzekering en dekking Oekraïners in Nederland

In het kennisdossier dat we ontwikkelden naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne vind je informatie over wat dit betekent voor jouw bedrijfsvoering, hoe je voorkomt dat je in strijd met de sanctieregelgeving handelt en waar je op moet letten bij het adviseren van je klanten. In dit bericht vragen we nogmaals je aandacht voor enkele zaken. 

De inval en strijd in Oekraïne valt onder groot molest. Daaronder wordt verstaan een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, oproer, muiterij en binnenlandse onlusten. Verzekeraars mogen groot molest vrijwel nooit verzekeren, omdat daarmee de solvabiliteit in gevaar kan komen: 

  • Schadeverzekeraars mogen géén dekking bieden voor groot molest met uitzondering van zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen onder bepaalde voorwaarden.  
  • Het verbod geldt niet voor sommenverzekeraars (leven en AOV) en – onder voorwaarden – ook niet voor een onderlinge verzekeraar.  
  • Of en welke dekking wel mogelijk is hangt dus af van de omstandigheden en de verzekeraar. Informeer dus bij de verzekeraar als je te maken hebt met risico’s in het kader van de Oekraïne. 

Een ander aspect is hulpverlening die wordt geboden aan vluchtelingen uit de Oekraïne in Nederland of in het buitenland (bijvoorbeeld bij vervoer). Als het gaat om de opvang in Nederland bij klanten denk dan aan de: 

  • AVP en de inboedelverzekering van het gastgezin, 
  • motorrijtuig- en reisverzekering dekking voor vervoer van hulpgoederen naar Oekraïne tot aan de grens van Oekraïne én voor het vervoer van inwoners uit Oekraïne naar andere landen.  

Bij particuliere verzekeringen zullen dit soort zaken vaak vallen onder de dekking van de verzekering van het gastgezin en de vervoerder (voor zover dit een particulier is). Wat een specifieke verzekeraar hierover exact heeft geregeld, kun je nagaan bij de betreffende verzekeraar. Bij zakelijk geldt dat het van belang is om te kijken naar de omschrijving in de polis en - indien nodig - de omschrijving door de verzekeraar laten aanpassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opvang van Oekraïners in een bedrijfspand, waarbij van belang is dat de bestemming ook wonen dekt.   

Als je informatie niet kunt vinden of aanvullingen hebt, laat het ons weten.