Aandacht voor witwassen in Marktmonior, gebruik de geüpdate handleiding Wwft met leeswijzer

Aandacht voor witwassen in Marktmonior, gebruik de geüpdate handleiding Wwft met leeswijzer

Zoals in een eerder ledenbericht aangegeven stelt de AFM adviseurs dit jaar in de Marktmonitor een heel aantal vragen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op het Wwft kennisportaal staat veel informatie over hoe je als adviseur met de Wwft om moet gaan. 

Onderdeel van dat kennisportaal is een handleiding over de Wwft. In de handleiding is beschreven wat de Wwft voor je werk als adviseur betekent. Deze handleiding hebben we geüpdatet. Inhoudelijk kent de nieuwe versie van de handleiding geen belangrijke verschillen met de eerdere editie. Op verschillende punten is de handleiding wat uitgebreider geworden, bijvoorbeeld bij de onderwerpen risicobeoordeling, organisatie en cliëntonderzoek. 

In onderdeel "2.e. Aanvullende informatie over de Wwft en uitvoering" zijn nieuwe verwijzingen toegevoegd naar relevante websites. Deze verwijzingen zijn vooral interessant als nog wordt gezocht naar verdiepende informatie over de Wwft. 

Marktmonitor AFM 
In de Marktmonitor van de AFM worden vragen gesteld over verschillende onderwerpen. In het onderstaande overzicht vind je de vindplaatsen met informatie vanuit verschillende kennisportalen die je kan gebruiken bij het beantwoorden van de vragen van de Marktmonitor. 

Vraag monitor 

Link met informatie op kennisportaal  

3.7 en 3.8: freelancer en variabele beloning  

https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/personeel/klantadviseurs/hoe-voldoe-ik-aan-eisen-van-beheerst-beloningsbeleid/   

5.8 – 5.10: klachtenregeling  

https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/regelen-verantwoordelijkheid-bedrijfsvoering/omgaan-met-klachten/   

5.11: incidentenregeling  

https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/regelen-verantwoordelijkheid-bedrijfsvoering/omgaan-met-incidenten/   

6.1 – 6.4: IT & uitbesteding  

Zie aandachtspunten van de AFM voor verbetering van de interne beheersing van uitbestede activiteiten: De AFM komt met aandachtspunten voor verbeteren uitbesteding activiteiten 

En principes informatiebeveiliging: Digitale weerbaarheid 

10: Wwft: beleidsbepalers, risicobeoordeling en beleid 

https://www.adfiz.nl/media/6462/2024-01-handleiding-wwft-versie-februari-2024.pdf

10: Wwft: Opleidingen 

https://www.adfiz.nl/media/6462/2024-01-handleiding-wwft-versie-februari-2024.pdf  

13: Wwft: Cliënten 

https://www.adfiz.nl/media/6462/2024-01-handleiding-wwft-versie-februari-2024.pdf  

14: Wwft: cliëntonderzoek 

https://www.adfiz.nl/media/6462/2024-01-handleiding-wwft-versie-februari-2024.pdf  

15: Wwft: Melden van ongebruikelijke transacties 

https://www.adfiz.nl/media/6462/2024-01-handleiding-wwft-versie-februari-2024.pdf  

16.1: beleidsbepalers  

https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/personeel/beleidsbepalers-en-commisarissen/