a.s.r. maakt gesplitste premiebetaling orv weer mogelijk

Nieuws
geplaatst op 8-10-2019  

Bij het sluiten van hun overlijdensrisicoverzekering (orv) hebben sommige (voormalig Generali-)klanten expliciet gekozen voor premiesplitsing. In april van dit jaar heeft a.s.r. deze klanten per brief gemeld dat gesplitste premie-incasso (bij 2 premiebetalers) per 1 mei 2019 niet langer mogelijk zou zijn als gevolg van overgang naar het administratiesysteem van a.s.r. De premie zou voortaan enkel nog vanaf 1 rekeningnummer worden geïncasseerd; namelijk het rekeningnummer van de eerste premiebetaler. De tweede premiebetaler zou zijn/haar deel voortaan dan moeten overmaken aan de eerste premiebetaler.  

Standpunt van a.s.r. is dat een daadwerkelijke verrekening tussen de premiebetalers niet noodzakelijk is om erfbelasting te voorkomen. Voldoende is dat de verschuldigdheid van de premies uit de polis blijkt.

Wij hebben bij a.s.r aangegeven dat het mogelijk moet zijn de premie per premiebetaler te blijven voldoen. Naar aanleiding hiervan biedt a.s.r. nu de oplossing om de premie per premiebetaler automatische over te boeken aan a.s.r.. Het verzoek dat a.s.r. doet aan klanten om een ingevulde en ondertekende ‘Verklaring Successierecht’ op te sturen naar de verzekeraar komt hiermee te vervallen.  

Categorien: ASR