a.s.r., De Vereende en Nationale-Nederlanden genomineerd in categorie Verzekerbaarheid van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

a.s.r., De Vereende en Nationale-Nederlanden genomineerd in categorie Verzekerbaarheid van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

55 initiatieven werden aangemeld voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. De afgelopen weken zijn de jury’s bijeengekomen om de genomineerden vast te stellen. Voor het thema Verzekerbaarheid heeft de jury onder leiding van voorzitter Jurjen Burghgraef de volgende initiatieven genomineerd (in alfabetische volgorde):

Nominatie1: a.s.r. met Overstromingsdekking secundaire waterkeringen

Door de uitbreiding van de overstromingsdekking is de klant verzekerd voor schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het falen van een niet-primaire waterkering. Hiermee verkleint a.s.r. het gat tussen wat de overheid kan uitkeren bij schade door een overstroming volgens de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) en het bedrag waarvoor de klant verzekerd is. De overstromingsdekking op de bedrijfsschadedekking is vrij uniek op de Nederlandse markt. Met de uitbreiding van de dekking sluit a.s.r. aan bij het advies van het Verbond van Verzekeraars.

Nominatie 2: De Vereende met een Portacabinverzekering voor gevluchte Oekraïners

Via gemeenten zijn Oekraïense vluchteling WA verzekerd. Maar het verzekeren van de portacabins waarin zij werden gehuisvest in de gemeente Schagen bleek niet mogelijk. Vanuit haar doelstelling om maatschappelijke issues te verzekeren als dat in de markt niet mogelijk is, heeft de Vereende – na kritische bestudering van het risico en enkele extra eisen – deze tijdelijke huisvesting wel verzekerd.

Nominatie 3: Nationale-Nederlanden met DataSmart

DataSmart is een oplossing die alarm slaat vóórdat er brand ontstaat bij de ondernemer. Door middel van sensoren detecteert DataSmart van Nationale-Nederlanden risicovolle situaties, bijvoorbeeld door gedrag of slijtage, en stuurt een alert naar de ondernemer met een advies welke maatregelen genomen kunnen worden om brandrisico te voorkomen. DataSmart detecteert ook acuut risico, bijvoorbeeld een snel toenemende temperatuur, en alarmeert de ondernemer zodat deze zo snel mogelijk kan ingrijpen en hulp kan inroepen.

Prijsuitreiking

De uiteindelijke winnaars van de vier categorieën worden op 11 januari 2024 bekend gemaakt tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst. Wil je daar ook bij zijn, klik dan hier.