Adfiz berichten

Publicaties
geplaatst op: 11-5-2020

Publicatie over continuïteitsmanagement in coronatijden in Schade Magazine

Publicatie over continuïteitsmanagement in coronatijden in Schade Magazine

In het laatste Schade Magazine hebben we een artikel gepubliceerd over het belang van continuïteitsmanagement. Voor ondernemers die daar in een eerder stadium niet al mee aan de slag zijn geweest, komt deze informatie – met de crisis waar we nu in zitten – te laat. Echter, volgens risico- en continuïteitsmanager Rykele Betten is het juist nu hét moment om daar een begin mee te maken.

Nieuws
geplaatst op: 8-5-2020

AFM onderzoekt noodzaak nadere invulling zorgplicht beheerfase krediet en verzekeringen

AFM onderzoekt noodzaak nadere invulling zorgplicht beheerfase krediet en verzekeringen

De AFM heeft onlangs de jaarlijkse brief gepubliceerd met haar wensen op het gebied van wet- en regelgeving. Bij de concrete wetgevingswensen zijn geen zaken die onze sector direct raken, maar in dezelfde brief kondigt de AFM wel aan dat zij het komende jaar gaat inventariseren waar behoefte bestaat aan concretisering van het wettelijk kader met betrekking tot de invulling van de zorgplicht in de beheerfase van krediet en verzekeringen. De conclusies van dit onderzoek zal de AFM delen met Financiën en deze kunnen leiden tot nadere invulling van de normen voor de beheerfase.

Nieuws
geplaatst op: 7-5-2020

Adfiz feliciteert in mei 2020

Adfiz feliciteert in mei 2020

Iedere maand zijn er bijzondere, belangrijke of feestelijke gebeurtenissen binnen Adfiz. Bijvoorbeeld een lustrumjaar lidmaatschap of bedrijf, fusies en overnames en toetreding van nieuwe leden. Deze maand feliciteren we onderstaande kantoren met hun lustrumjaar lidmaatschap of jubileum oprichting.

Nieuws
geplaatst op: 6-5-2020

Maandcolumn: Meer dan een paar onsjes meer

Maandcolumn: Meer dan een paar onsjes meer

Hoe zorg je dat consumenten ook tijdens de looptijd van financiële producten de juiste financiële afwegingen en keuzes blijven maken? Dit is één van de grootste vraagstukken waar wetgever, toezichthouder en markt sinds de invoering van het provisieverbod mee worstelen. Uit de evaluatie van het provisieverbod bleek klip en klaar dat er nog geen duurzaam model is om goede nazorg te financieren. Dat is alweer twee jaar geleden, en een oplossing is nog niet in zicht. Ik vind het dan ook een goede zaak dat de AFM onlangs heeft aangekondigd onderzoek te willen doen naar de beheerfase.

Nieuws
geplaatst op: 6-5-2020

Een greep uit de ledenberichten van april 2020

Een greep uit de ledenberichten van april 2020

Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.

Nieuws
geplaatst op: 4-5-2020

Rapport effecten kabinetsplan invoering leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie gepubliceerd

Rapport effecten kabinetsplan invoering leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie gepubliceerd

Met het oog op de plannen voor een pensioenstelsel hebben we onderzocht wat de effecten zijn van de invoering van een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie op een bestaande pensioenregeling (premieovereenkomst). De uitkomsten hiervan hebben wij gepubliceerd in het rapport Pensioenvergelijking: leeftijdsafhankelijke premie versus leeftijdsonafhankelijke premie. Het kabinet kiest voor invoering van een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie (flatrate) voor álle pensioenregelingen.

Nieuws
geplaatst op: 4-5-2020

Adfiz evenementen in ieder geval tot 20 mei opgeschort

Adfiz evenementen in ieder geval tot 20 mei opgeschort

Zoals bekend zijn de door de overheid getroffen maatregelen en adviezen om verspreiding van het coronavirus in te dammen verlengd tot 20 mei. Wellicht ten overvloede: dit betekent dat de door ons georganiseerde bijeenkomsten tot die datum niet doorgaan.

Nieuws
geplaatst op: 30-4-2020

Adfiz partner sectorcollectief Duurzaam Wonen

Adfiz partner sectorcollectief Duurzaam Wonen

Samen met circa 80 bedrijven en instanties uit de hypotheekmarkt heeft Adfiz de handen ineengeslagen om de verduurzaming van de Nederlandse koopwoningmarkt te versnellen. Het Sectorcollectief Duurzaam Wonen stimuleert adviseurs om zich nog dit jaar Adviseur Duurzaam Wonen te mogen noemen.

Nieuws
geplaatst op: 30-4-2020

AFM publiceert tips voor consumenten in coronatijd

AFM publiceert tips voor consumenten in coronatijd

De AFM heeft in navolging van EIOPA een aantal aandachtspunten gepubliceerd voor consumenten over hoe men inzicht kan krijgen in verzekeringsdekking en actie kan nemen in coronatijd.

Nieuws
geplaatst op: 30-4-2020

Kifid evaluatie van start

Kifid evaluatie van start

Het ministerie van Financiën start met een evaluatie van Kifid. Adfiz is daarbij betrokken via een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de stakeholders. Wij zullen onze inzet voor deze klankbordgroep voorbereiden gezamenlijk met de OvfD en de VV&A. De evaluatie loopt tot komend najaar.