Adfiz berichten

Nieuws
geplaatst op: 18-7-2013

Voorgestelde inhoud inhaal/PE-examens maakt duidelijk dat verplichte examinering niet werkt

Voorgestelde inhoud inhaal/PE-examens maakt duidelijk dat verplichte examinering niet werkt

De gezamenlijke intermediaire brancheorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) hebben negatief gereageerd op de voorstellen van het CDFD voor de inhoud van Inhaal-/PE-examens. De inhoudelijke voorstellen van CDFD maken zeer duidelijk waarom verplichte inhaal/PE-examens niet gaan werken. Los van het feit dat deze voorstellen afbreuk doen aan de gewenste cultuur waarin iedere adviseur vanuit professionaliteit doorlopend de eigen vakbekwaamheid onderhoudt. We hebben de consultatie aangegrepen om nogmaals te beargumenteren dat de verplichte inhaal/PE-examens geschrapt moeten worden.

Nieuws
geplaatst op: 4-7-2013

Verkort advies mag, mits goed gedocumenteerd

Verkort advies mag, mits goed gedocumenteerd

De AFM heeft dinsdag jl. een visiestuk gepubliceerd “Dienstverlening op maat”. De hoofdboodschap is dat de mate van diepgang van het advies afhangt van de klantsituatie. Integraal advies is niet in alle gevallen noodzakelijk. De aanleiding is dat sommige financieel dienstverleners denken dat het wettelijk vereist in alle gevallen is een volledige inventarisatie en analyse te maken . Het is goed dat de AFM zich inspant om dit misverstand weg te nemen.

Nieuws
geplaatst op: 25-4-2013

Adfiz: Open deur naar alle producten van alle aanbieders voor klanten van onafhankelijk adviseurs

Adfiz: Open deur naar alle producten van alle aanbieders voor klanten van onafhankelijk adviseurs

De onafhankelijk adviseur heeft zijn plek ingenomen naast de klant. Adfiz werkt daarom aan een nieuwe service level agreement (SLA) die de nieuwe marktverhoudingen moet helpen vormgeven. Ook onderzoekt ze of een collectieve inkoopfunctie ervoor kan zorgen dat onafhankelijk adviseurs volledige markttoegang krijgen.

Nieuws
geplaatst op: 19-4-2013

Adfiz reactie op vragen over aansluiting bij Kifid

Adfiz reactie op vragen over aansluiting bij Kifid

Leden stellen vragen over de aansluiting bij Kifid. Adfiz vindt dat zowel de bindende als de niet-bindende variant hun eigen voordelen hebben. Ook voor de klant. Het is goed dat de consument een keuze heeft. Hij kan vooraf informeren hoe een dienstverlener is aangesloten bij Kifid. Dit kan hij meewegen in zijn keuze voor een financieel dienstverlener. Adfiz schrijft haar leden hierin niets voor, maar laat de consument maximaal de ruimte het dienstverleningsconcept te kiezen dat bij hem past.

Nieuws
geplaatst op: 18-1-2013

Hanneke Hartman in Vara Kassa over apart betalen voor hypotheekadvies

Hanneke Hartman in Vara Kassa over apart betalen voor hypotheekadvies

Zaterdag 19 januari treedt Hanneke Hartman op in Vara Kassa. Kassa besteedt uitgebreid aandacht aan apart betalen voor hypotheekadvies. Behalve Adfiz geven o.a. AFM en enkele hypotheekketens antwoord op vragen als: wat kost hypotheekadvies, wat krijg je daar voor en waar moet je als consument op letten?

Nieuws
geplaatst op: 14-1-2013

Hanneke Hartman vanavond in Tros Radar over serviceabonnementen

Hanneke Hartman vanavond in Tros Radar over serviceabonnementen

Vanavond zal Hanneke Hartman optreden in Tros Radar. Radar besteedt om aandacht aan service-abonnementen bij complexe financiële vraagstukken. Hartman zal toelichten hoe deze abonnementen in de praktijk werken en waar de consument op moet letten.

Categorien: Beloning
Nieuws
geplaatst op: 14-1-2013

477 onafhankelijk financieel adviseurs maken indruk met collectieve eed of belofte

477 onafhankelijk financieel adviseurs maken indruk met collectieve eed of belofte

Leden van Adfiz hebben het als een eer ervaren op 10 januari 2013 voor het oog van het land collectief de eed of belofte af te leggen in het bijzijn van de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Daarmee is het nieuwe jaar een fantastische start geven. Het was een eervol moment, dat bij de leden grote impact had.

Nieuws
geplaatst op: 2-1-2013

Adfiz vanavond in RTL Nieuws : Loek Hermans neemt stelling tegen “gratis” advies

Adfiz vanavond in RTL Nieuws : Loek Hermans neemt stelling tegen “gratis” advies

Vanavond om half acht zal Adfiz-voorzitter Loek Hermans optreden in het RTL Nieuws in het item over anders betalen voor advies door het provisieverbod. Hij zal daar aan de kaak stellen wat er bij bepaalde aanbieders nog moet gebeuren om het provisieverbod in het klantbelang te laten werken. In het item wordt de kijker ook uitgelegd dat hij voortaan zelf rechtstreeks moet betalen voor financieel advies. Of dat nu van een onafhankelijk adviseur is, of direct van de bank of verzekeraar. En wat dat voor de klant betekent.

Nieuws
geplaatst op: 7-12-2012

Adfiz roept Eerste Kamerleden op tot actie

Adfiz roept Eerste Kamerleden op tot actie

Adfiz heeft in een brief aan de fracties van de Eerste Kamer de Eerste Kamerleden opgeroepen een aantal ingrijpende fiscale maatregelen niet door te voeren of aan te passen. Deze maatregelen betreffen de fiscale aftrekbaarheid van advieskosten bij lijfrentes en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de fiscale behandeling van de eigen woning en de verhoging van de assurantiebelasting.

Nieuws
geplaatst op: 1-8-2012

Doe mee aan het Adfiz Prestatie Onderzoek

Doe mee aan het Adfiz Prestatie Onderzoek

Zaken doen met verzekeraars en banken die hun zaken niet op orde hebben, kost u en uw klanten tijd en dus geld. Uitstekende prestaties van verzekeraars zijn daarom van groot belang. Volgende week start het elfde Prestatie Onderzoek naar de kwaliteit van verzekeraars, uitgevoerd door GfK Panel Services.