Adfiz berichten

Nieuws
geplaatst op: 23-4-2020

Checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

Checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

De afgelopen weken hebben voor veel adviseurs in het teken gestaan van het aanpassen van de organisatie en oplossen van acute problemen bij klanten. Wij krijgen signalen dat het in veel gevallen gelukkig lukt om constructieve afspraken te maken met verzekeraars. Nu duidelijk is dat de gevolgen van het coronavirus nog een tijd zullen aanhouden, zien wij dat in toenemende mate adviseurs ook hun zakelijke klanten proactief benaderen. Om je hierbij te ondersteunen hebben we een beknopte checklist van onderwerpen gemaakt die je kan helpen bij dit gesprek.

Nieuws
geplaatst op: 23-4-2020

Nieuwe regels voor pensioen en scheiding met een jaar uitgesteld

Nieuwe regels voor pensioen en scheiding met een jaar uitgesteld

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat nieuwe wetgeving voor verdeling van pensioen bij scheiding pas per 1 januari 2022 in werking zal treden.

Nieuws
geplaatst op: 22-4-2020

Wetgeving voor (gedeeltelijke) uitbreiding automatische waardeoverdracht kleine pensioenen aangekondigd

Wetgeving voor (gedeeltelijke) uitbreiding automatische waardeoverdracht kleine pensioenen aangekondigd

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben minister Koolmees een aangepast verzoek gedaan om kleine pensioenen (lager dan afkoopgrens van 497,27 per jaar) automatisch over te dragen naar de huidige pensioenuitvoerder van een werknemer.

Nieuws
geplaatst op: 21-4-2020

Videobellen: “Alles staat of valt met een goede voorbereiding”

Videobellen: “Alles staat of valt met een goede voorbereiding”

Wat opvalt aan deze coronatijden is dat veel bedrijven, organisaties en particulieren experimenteren met nieuwe vormen van (klant)contact, advies (vragen), nazorg, bedrijfsvoering etc. Zo wordt op tal van manieren geprobeerd om de maatschappij en het eigen bedrijf draaiende te houden. In deze nieuwe serie ledenverhalen vragen we wekelijks aan een lid om zijn ervaringen rondom een aspect dat te maken heeft met corona met collega’s te delen. Raymond Bal van Overbeeke bijt het spits af met videobellen dat hij en zijn collega’s breed inzetten om contact te houden met hun klanten.

Nieuws
geplaatst op: 21-4-2020

Start migratie Digitaal Paspoort naar eHerkenning uitgesteld naar 1 september

Start migratie Digitaal Paspoort naar eHerkenning uitgesteld naar 1 september

Eerder informeerden we je over de migratie van Digitaal Paspoort naar eHerkenning en dat die zou starten op 1 mei a.s. In verband met de coronacrisis hebben SIVI en Digidentity besloten om de start van de migratie van het Digitaal Paspoort uit te stellen tot 1 september 2020. Dit geeft partijen in de verzekeringssector meer tijd de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.

Nieuws
geplaatst op: 20-4-2020

Vaak toch dekking als rijbewijs is verlopen door coronacrisis

Vaak toch dekking als rijbewijs is verlopen door coronacrisis

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft vorige week gemeld dat een coulance geldt voor de geldigheid van rijbewijzen die verstrijken in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020. Via het Verbond is bekend geworden dat verzekeraars hieraan willen meewerken door de dekking te laten doorlopen.

Nieuws
geplaatst op: 16-4-2020

Minister wil coronaplannen voor anderhalvemetereconomie

Minister wil coronaplannen voor anderhalvemetereconomie

Alle sectoren in Nederland moeten een plan opstellen voor de anderhalvemetereconomie. Dit zei minister Wiebes woensdag voor het begin van het ministeriële crisisberaad in Den Haag over de bestrijding van het coronavirus. De basis voor zo’n plan voor onze branche deelden we vorige week al met je. We blijven dit plan aanscherpen, samen met leden en met andere brancheverenigingen die samenwerken binnen MKB Nederland.

Nieuws
geplaatst op: 15-4-2020

Nieuwe SWO’s in behandeling

Nieuwe SWO’s in behandeling

Er zijn ons in de afgelopen periode weer diverse samenwerkingsovereenkomsten (SWO’s) ter beoordeling aangeboden door de leden en verzekeraars zelf. Deze bespreken en beoordelen we zoals gebruikelijk aan de hand van het Refertemodel. Je vindt de SWO’s en ons commentaar in het SWO-portaal. Sinds enige tijd maken we ook via het SWO-stoplichtoverzicht duidelijk hoe een SWO scoort ten opzichte van het refertemodel.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 14-4-2020

Coronacalculator geeft inzicht in effecten steunmaatregelen

Coronacalculator geeft inzicht in effecten steunmaatregelen

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de Coronacalculator gelanceerd. Hiermee kun je snel en eenvoudig berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van je eigen onderneming of die van je klanten.

Nieuws
geplaatst op: 14-4-2020

Rekenhulp woningverduurzaming NHG uitgebreid

Rekenhulp woningverduurzaming NHG uitgebreid

Op dit moment heeft ongeveer 40% van de woningen waarop een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is afgesloten, een energielabel van D – F. Slechts 12% van de woningen valt in de zuinigste categorie van energielabel A. Dat betekent dat er nog volop mogelijkheden zijn om consumenten te informeren over de mogelijkheden bij woningverduurzaming.