Adfiz berichten

Nieuws
geplaatst op: 28-11-2019

Inspectie SZW gaat in 2020 strenger controleren op naleving RI&E

Inspectie SZW gaat in 2020 strenger controleren op naleving RI&E

Staatssecretaris Van Ark werkt aan een plan om de naleving van de wettelijke verplichtingen rond de RI&E te verbeteren. Hierover zal ze Tweede Kamer dit jaar nog informeren, zo valt te lezen in haar beantwoording van Kamervragen over de toename van bedrijfsongevallen door risicovol werk. Inspectie SZW gaf eerder al aan in 2020 strenger te controleren op naleving van de RI&E. Het niet hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie kan voortaan direct een hoge boete opleveren, zo heeft de inspectie bevestigd in het jaarplan voor 2020.

Nieuws
geplaatst op: 27-11-2019

Eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

DFO, Scildon en Cardif hebben een analyse gepubliceerd waarin ze verklaringen zoeken voor een daling in de nieuwe productie van ORV’s en woonlastenbeschermers. Het is natuurlijk goed als zo’n daling aandacht krijgt, maar dan moet je dat eerst goed onderzoeken en niet meteen de noodklok luiden en bij de toezichthouder neerleggen. Deze manier van werken vinden wij te snel, niet goed gefundeerd en niet goed doordacht.

Nieuws
geplaatst op: 26-11-2019

eHerkenning: zo vraag je het aan

eHerkenning: zo vraag je het aan

Sinds enige tijd zijn we partner van de voorlichtingscampagne eHerkenning, een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW. eHerkenning is/wordt de nieuwe standaard voor ondernemers die willen communiceren met de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere publieke organisaties. Hieronder volgt een stappenplan hoe je eHerkenning aanvraagt. Dit stappenplan geldt voor jezelf, maar ook voor de klant die bepaalde werkzaamheden aan jou wilt uitbesteden en je daarvoor wilt machtigen.

Nieuws
geplaatst op: 26-11-2019

Aplaza in 2020 ook beschikbaar via CCS

Aplaza in 2020 ook beschikbaar via CCS

Uit ons onderzoek afgelopen jaar bleek dat één van de belangrijkste belemmeringen voor deelname aan Aplaza is dat de softwareleverancier waarmee het lid zaken doet (nog) niet is aangesloten op Aplaza. Aplaza is intussen druk bezig om softwareleveranciers aan te sluiten en deze week sloten Aplaza en CCS een samenwerkingsovereenkomst. CCS gaat in 2020 aansluiten op Aplaza waardoor adviseurs gegevens in Level kunnen ophalen via Aplaza. Voor één derde van de leden* die nog niet op Aplaza zijn aangesloten betekent dit zij nu ook met Aplaza kunnen gaan werken.

Nieuws
geplaatst op: 21-11-2019

Adfiz blijft in gesprek met verzekeraars over gesneuveld asbestverbod

Adfiz blijft in gesprek met verzekeraars over gesneuveld asbestverbod

Tot begin dit jaar leek het erop of er per 2024 of 2025 een verbod op asbestdaken zou komen. Doordat de Eerste Kamer dit voorstel van het kabinet in juni heeft verworpen, is dit verbod voorlopig van de baan. Voor veel ondernemers is dit een geruststelling. Tegelijkertijd hebben veel verzekeraars de afgelopen jaren premies verhoogd en clausules aangepast. In dit ledenbericht praten we je bij over de huidige stand van zaken.

Categorien: Asbest
Nieuws
geplaatst op: 14-11-2019

Korte terugblik op de Pensioen3Daagse

Korte terugblik op de Pensioen3Daagse

Vorige week vond van dinsdag tot en met donderdag voor de negende keer de Pensioen3daagse plaats. Als partner van Wijzer in geldzaken, de initiatiefnemer van dit evenement, hebben we ook dit jaar weer met z’n allen een grote bijdrage geleverd aan het succes van deze editie.

Nieuws
geplaatst op: 13-11-2019

Onze reactie op de aanvraag uitbreiding verplichtstelling Pensioenfonds Meubelindustrie

Onze reactie op de aanvraag uitbreiding verplichtstelling Pensioenfonds Meubelindustrie

Sociale partners in de meubelindustrie hebben aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzoek gedaan om de werkingssfeer van de verplichtstelling van het Pensioenfonds Meubel aan te passen zodat ook werkgevers die actief zijn in het houtbedrijf onder deze verplichtstelling zullen vallen. Omdat helderheid ten aanzien van de ‘werkingssfeer’ bij verplichtstellingen van het grootste belang is voor pensioenadvieskantoren hebben wij op dit verzoek gereageerd.

Nieuws
geplaatst op: 13-11-2019

Volg het webinar Voorkomen van datalekken

Volg het webinar Voorkomen van datalekken

Uit cijfers blijkt dat bijna 7 op de 10 ondernemers in Nederland al eens te maken heeft gehad met een cybersecurityincident, zoals een hack of een datalek. En dat aantal is nog steeds groeiende. Hetzelfde geldt voor de financiële schade die met dergelijke incidenten is gemoeid: per geval bedraagt deze inmiddels ongeveer 300.000 euro. Zivver biedt je nu de mogelijkheid om gratis het webinar Voorkomen van datalekken te volgen.

Nieuws
geplaatst op: 12-11-2019

Modeltekst beschikbaar om klanten te informeren over wegvallen verplichting ORV bij bestaande NHG hypotheken

Modeltekst beschikbaar om klanten te informeren over wegvallen verplichting ORV bij bestaande NHG hypotheken

Begin oktober maakte het Waarborgfonds Eigen Woningen bekend dat de verplichting tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij bestaande hypotheken met NHG komt te vervallen. Om je te helpen je klanten hiervan op de hoogte te stellen en daarmee te voldoen aan je zorgplicht, stelden we eerder een modelbrief op die je vrij kunt gebruiken.

Publicaties
geplaatst op: 12-11-2019

Afscheidsinterview Wim Heeres in AM

Afscheidsinterview Wim Heeres in AM

Wim Heeres is – zoals eerder aangekondigd – tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 november opgestapt als voorzitter van het bestuur van Adfiz. Na 4,5 jaar voorzitterschap wilde hij het rustiger aan doen om ten volle van zijn pensionering te kunnen genieten. AM interviewde Wim onlangs om samen met hem terug te blikken op de achterliggende periode.