Adfiz berichten

Nieuws
geplaatst op: 25-9-2018

Asbest; feiten, fabels, ontwikkelingen en aansprakelijkheid – verslag expertsessie Zakelijk Platform

Asbest; feiten, fabels, ontwikkelingen en aansprakelijkheid – verslag expertsessie Zakelijk Platform

Installatiewerkzaamheden waarbij per ongeluk in asbesthoudend materiaal gezaagd wordt, een brand waarbij asbestdeeltjes op naburige erven terecht komen of een hagelstorm waardoor asbesthoudend dakmateriaal beschadigt. De praktijk laat talloze voorbeelden zien waarin asbest een hoofdrol speelt en die leiden tot juridische geschillen. Mr. Piet Bosma, schade-expert bij Lengkeek ging middels een interactieve workshop tijdens het Zakelijk Platform op 19 september in op hoe je als adviseur je klant hier het beste bij kunt ondersteunen. "Morgen mijn klant activeren”, is een veelgehoorde uitspraak na afloop van de sessie.

Categorien: Asbest
Nieuws
geplaatst op: 25-9-2018

De impact van Nanotechnologie in de praktijk – verslag expertsessie Zakelijk Platform

De impact van Nanotechnologie in de praktijk – verslag expertsessie Zakelijk Platform

Wat is de invloed van nanotechnologie op de verzekeringsmarkt en wat is de rol van het intermediair in de toekomst? Dat was de centrale vraag tijdens de expertsessie Risicomanagement op het Zakelijk Platform woensdag 19 september. De presentatie werd gegeven door Luca Bouwmeester, promovendus in de Fysische Materiaalkunde aan de Universiteit Twente. De sessie werd door Reaal aangeboden.

Categorien: Innovatie
Nieuws
geplaatst op: 25-9-2018

Onverzekerbaarheid in de inkomensbranche - verslag expertsessie Zakelijk Platform

Onverzekerbaarheid in de inkomensbranche - verslag expertsessie Zakelijk Platform

Is onverzekerbaarheid een issue op de inkomensmarkt? Over dit thema werd in een zeer interactieve sessie met adviseurs gesproken tijdens het Zakelijke Platform op 19 september. Voor AOV is het voor sommige zware beroepen niet mogelijk om een dekking te krijgen tot de AOW-leeftijd waardoor de ondernemer een financieel gat te overbruggen heeft. Gesproken werd over mogelijke oplossingen, waarbij verzekeraars proberen met creatieve productvormen de ondernemer een oplossing te bieden. Ook de toekomst kwam aan de orde.

Nieuws
geplaatst op: 25-9-2018

Veel te doen over pensioen – verslag expertsessie Zakelijk Platform

Veel te doen over pensioen – verslag expertsessie Zakelijk Platform

Gelukkig is pensioen geen onverzekerbaar risico, maar wel een onderwerp waar veel over te doen is. Het kabinet, vakbonden en werkgevers onderhandelden al een half jaar achter gesloten deuren over een nieuw pensioenakkoord. Naar verwachting zou één en ander voor Prinsjesdag helder moeten zijn. Maar helaas was het pensioenakkoord de grote afwezige op Prinsjesdag. Nieuwe deadline is nu eind oktober. De dag na Prinsjesdag bespreken Mart Vreven (commercieel directeur Employee Benefits Allianz Nederland) en Bram Overbeek (manager Products & Markets Life & Income Allianz Nederland) tijdens de expertsessie Pensioen vijf belangrijke thema’s met impact op de pensioenbranche, op adviseurs en diens klanten:

Nieuws
geplaatst op: 20-9-2018

Onverzekerbare risico’s centraal op druk bezocht Zakelijk Platform

Onverzekerbare risico’s centraal op druk bezocht Zakelijk Platform

Hoe kunnen we van onverzekerbare risico’s verzekerbare risico’s maken? Uiteraard ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de aanbieders, maar ook als adviseurs kunnen we actief bijdragen aan oplossingen. Bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met collega’s en verzekeringspakketten te bundelen. Of door risico’s eerder in kaart te brengen en preventiemaatregelen te treffen. En welke oplossingen liggen er in het buitenland? Onder meer deze onderwerpen stonden centraal tijdens het Zakelijk Platform op woensdag 19 september. Dat onverzekerbaarheid speelt bleek wel uit de enorme belangstelling. Ruim 175 leden bezochten de zonnige locatie in Maarssen. In dit bericht vind je het verslag.

Nieuws
geplaatst op: 12-9-2018

Checklist IDD: welke stappen moet je nemen om te voldoen aan de IDD?

Checklist IDD: welke stappen moet je nemen om te voldoen aan de IDD?

Vorige week hebben we ons Europa Portaal uitgebreid met praktische informatie over de IDD. De komende weken zal deze informatie continu worden uitgebreid met tips, modelteksten en andere handige tools. Vandaag hebben we een handige checklist toegevoegd. De checklist loodst je in 6 stappen door de acties die je moet nemen om te voldoen aan de IDD-eisen. Per stap verwijzen we naar de relevante informatie op ons extranet.

Categorien: Europa
Nieuws
geplaatst op: 6-9-2018

De impact van Nanotechnologie in de praktijk - Expertsessie Zakelijk Platform 19 september 

De impact van Nanotechnologie in de praktijk - Expertsessie Zakelijk Platform 19 september 

Wist je dat de toepassing van Nanotechnologie directe gevolgen heeft voor de (on)verzekerbaarheid van bepaalde risico’s die je nu en straks in je dagelijkse praktijk gaat tegenkomen? Dit werkt door in het adviesvak. Maar wat is deze nieuwe techniek eigenlijk? Hoe is het ontstaan en hoe beheerst het ons leven? Janneke Hoedemaekers, Directeur van Mesa+ aan de TU in Twente, zal op verzoek van Reaal deze expertsessie verzorgen tijdens het Zakelijk Platform.

Nieuws
geplaatst op: 5-9-2018

Veel te doen over pensioen – Expertsessie Zakelijk Platform 19 september  

Veel te doen over pensioen – Expertsessie Zakelijk Platform 19 september  

Gelukkig is pensioen geen onverzekerbaar risico, maar het is wel een onderwerp waar veel over te doen is. Het kabinet, vakbonden en werkgevers onderhandelen al een half jaar achter gesloten deuren over een nieuw pensioenakkoord. Naar verwachting moet één en ander voor Prinsjesdag helder zijn. Tijdens de Expertsessie op het Zakelijk Platform op woensdag 19 september word je bijgepraat over ontwikkelingen op pensioenvlak.

Nieuws
geplaatst op: 4-9-2018

Onverzekerbaarheid in de inkomensbranche – Expertsessie Zakelijk Platform 19 september

Onverzekerbaarheid in de inkomensbranche – Expertsessie Zakelijk Platform 19 september

In de media is de laatste tijd veel aandacht voor beroepen die fysiek gezien niet of nauwelijks tot pensioengerechtigde leeftijd zijn uit te voeren. Met het stijgen van de AOW-leeftijd zal het voor sommige zelfstandigen simpelweg niet meer mogelijk zijn hun beroep tot het bereiken van deze leeftijd uit te oefenen. Hoe ga jij hier als adviseur mee om en wat kun je verwachten van verzekeraars? Bied je de klant enkel een tijdelijke AOV aan? Of wordt het arbeidsongeschiktheidsrisico vanaf een bepaalde leeftijd helemaal onverzekerbaar? Ontdek het tijdens de expertsessie op het Zakelijk Platform woensdag 19 september. Leden van de NVIA ontvangen 3 PE-punten voor het bijwonen van deze sessie.

Nieuws
geplaatst op: 3-9-2018

Maandcolumn: Verantwoordelijkheid nemen

Maandcolumn: Verantwoordelijkheid nemen

Vorige week – toen ik las dat de Consumentenbond het onnodig vind om de klant langs een adviseur te sturen voor kleine hypotheekwijzigingen – had ik een déjà vu. Exact één jaar geleden beweerde de bond namelijk exact hetzelfde: ‘banken gebruiken hun hypotheekklanten als melkkoe door ze bij kleine hypotheekwijzigingen te verplichten een ‘dure’ adviseur te raadplegen’, heette het toen. Ik herinner me dat nog goed, want ik wijdde er mijn eerste maandcolumn aan. De consumentenorganisatie verpakt oude wijn in nieuwe zakken, zo blijkt. Ik blijf klare wijn schenken en zeg daarover net als vorig jaar: geen advies; dat kan pas duur uitpakken.