Adfiz berichten

Nieuws
geplaatst op: 18-2-2019

Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies aangepast

Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies aangepast

Sinds het najaar van 2016 geldt voor alle leden de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies. Beter bekend onder de naam ‘Gedragscode collectiviteiten’. De afgelopen jaren heeft de collectiviteitsmarkt niet stilgestaan. Daarom hebben we de Gedragscode collectiviteiten op een aantal onderdelen enigszins aangepast. In dit ledenbericht lees je wat er is veranderd en kun je de nieuwe Gedragscode downloaden.

Nieuws
geplaatst op: 14-2-2019

Nieuw dossier online: Sanctiewetgeving en witwassen

Nieuw dossier online: Sanctiewetgeving en witwassen

We hebben een nieuw Dossier gepubliceerd waar je alles kunt vinden rondom sanctie- en antiwitwasregelgeving. Deze wetten zijn onder andere ingevoerd om te voorkomen dat verzekeringsadviseurs zaken doen met, of geld overmaken naar relaties die zich schuldig maken aan witwassen of het financieren van terrorisme of voorkomen op een sanctielijst. In het dossier Sanctiewetgeving vind je ook de laatste UBO-formulieren (‘ultimate beneficial owner’), die naar aanleiding van de inwerkingtreding van de AVG zijn aangepast.

Publicaties
geplaatst op: 14-2-2019

Experimenteren met IBM Watson in VVP Ken je vak

Experimenteren met IBM Watson in VVP Ken je vak

Innovatie heeft dit jaar volop onze aandacht. Zo startten we in december met een pilot waarin leden kennismaakten met digitale ecosystemen. En op dit moment zijn we hard bezig met de opzet van een pilot waarin we met leden willen onderzoeken welke arbeidsintensieve en administratieve processen met hulp van Watson sneller, makkelijker en efficiënter kunnen. In de VVP-serie Ken je vak hebben we een artikel gepubliceerd waarin we verkennen wat Watson de adviseur kan brengen.

Categorien: Innovatie
Nieuws
geplaatst op: 4-2-2019

Maandcolumn: Verborgen pareltjes

Maandcolumn: Verborgen pareltjes

Half januari informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over zijn voornemens met betrekking tot financieel advies voor consumenten. Een brief waar door de sector reikhalzend naar werd uitgekeken; niet in de laatste plaats naar de visie van de minister op actieve provisietransparantie. Wat Adfiz daarvan vindt, is inmiddels genoegzaam bekend: er bestaat geen probleem dat hiermee wordt opgelost. Maar aangezien de roep – uit alle geledingen van de maatschappij – steeds duidelijker weerklinkt om provisies makkelijker vindbaar te maken, zijn we bereid mee te denken hoe dit vorm te geven. Alleen wel met duidelijke randvoorwaarden.

Evenementen
geplaatst op: 30-1-2019

Doe mee aan de Week van het Geld en geef een Gastles bij jou in de buurt

Doe mee aan de Week van het Geld en geef een Gastles bij jou in de buurt

Al jaren geven tientallen Adfiz-leden tijdens de Week van het Geld een Geldles op scholen in hun directe omgeving. Zo helpen we kinderen te leren omgaan met geld. Steeds meer scholen melden zich enthousiast aan voor de Geldlessen. Doe jij ook mee en wil jij ook (weer) een gastles geven op een basisschool bij jou in de buurt? De Week van het Geld vindt plaats van 25 tot 29 maart. In dit bericht vind je alle informatie. Interesse? Meld je dan aan via info@adfiz.nl.

Nieuws
geplaatst op: 30-1-2019

Verzekeraars en adviseurs actualiseren het Refertemodel SWO

Verzekeraars en adviseurs actualiseren het Refertemodel SWO

Verzekeraars en adviseurs hebben afspraken gemaakt over de samenwerking in het kader van de nieuwe regels voor producttoezicht en governance. Het gaat om het productontwikkelings- en review proces zoals die zijn opgenomen in de Europese richtlijn verzekeringsdistributie (IDD) Om een efficiënte en effectieve samenwerking te bevorderen hebben Adfiz, OvFD en het Verbond gekeken hoe de wederzijdse verplichtingen op een uniforme wijze kunnen worden vormgeven. Dit is opgenomen in een addendum bij het Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst (SWO).

Nieuws
geplaatst op: 28-1-2019

Clusterbijeenkomst Limburg – Midden-Oost Brabant op 14 februari

Clusterbijeenkomst Limburg – Midden-Oost Brabant op 14 februari

Op donderdag 14 februari organiseert Limburg / Midden-Oost Brabant haar eerste clusterbijeenkomst van 2019. Er staan vier workshops/presentaties op het programma over vergelijkingsprogramma MyTP, de Hypotheek Aflos Verzekering, de Verhuur Hypotheek en de lobby-agenda van Adfiz.

Nieuws
geplaatst op: 21-1-2019

Save the date: viering 110-jarig bestaan en ALV op 12 juni

Save the date: viering 110-jarig bestaan en ALV op 12 juni

Op woensdag 12 juni 2019 vieren we dat het 110 jaar geleden is dat enkele bevlogen financieel adviseurs besloten om zich te verenigen en de voorloper van Adfiz oprichtten. Voorafgaand aan dit jubileumevent vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Zet deze datum alvast in je agenda!

Nieuws
geplaatst op: 17-1-2019

Seminar: Wat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte?

Seminar: Wat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte?

Minister Koolmees van SZW heeft afspraken gemaakt over een pakket maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Het pakket sluit volgens de minister beter aan bij de behoeften van vooral kleine werkgevers. Eerder informeerden we je over de inhoud van deze maatregelen en hoe wij ons daarvoor hebben ingezet. Samen met NVIA organiseren we nu een seminar waarin de maatregelen wordt toegelicht.

Evenementen
geplaatst op: 16-1-2019

Clusterbijeenkomst Groningen/Drenthe op 29 januari

Clusterbijeenkomst Groningen/Drenthe op 29 januari

Op dinsdag 29 januari organiseert het cluster Groningen/Drenthe een bijeenkomst in Assen. Naast vele andere zaken staat ook een sparsessie ICT op de agenda. En uiteraard wordt de bijeenkomst afgesloten met een nieuwjaarsborrel. Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog.