751 kandidaten ronden scholingstraject af voor carrièreswitch financiële sector

751 kandidaten ronden scholingstraject af voor carrièreswitch financiële sector

In totaal hebben 751 kandidaten gebruik gemaakt van de gesubsidieerde scholingsactiviteiten die wij samen met OvFD hebben aangeboden om een carrièreswitch te maken naar de financiële sector. De subsidie was onderdeel van onze acties om instroom in de sector te bevorderen.

In 2021 is een subsidieregeling aan Adfiz en de OvFD toegekend, voor het behoud van werk of overgang naar ander werk in het kader van de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt. Halverwege de looptijd van de regeling is de doelgroep uitgebreid. Geselecteerde scholingstrajecten konden worden gevolg bij Hoffelijk, Lindenhaeghe en NIBE-SVV. Zij-instromers, doorstromers en werkzoekenden konden kosteloos aan deze trajecten deelnemen. Uiterlijk voor 31 december 2022 moesten deelnemers met goed gevolg (diploma of certificaat) de opleiding af hebben afgerond. Het subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl is hiermee beëindigd.