477 onafhankelijk financieel adviseurs maken indruk met collectieve eed of belofte

477 onafhankelijk financieel adviseurs maken indruk met collectieve eed of belofte

Afleggen eed erkenning van maatschappelijk belang onafhankelijk financieel advies

Leden van Adfiz hebben het als een eer ervaren op 10 januari 2013 voor het oog van het land collectief de eed of belofte af te leggen in het bijzijn van de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Daarmee is het nieuwe jaar een fantastische start geven. Het was een eervol moment, dat bij de leden grote impact had.

Adfiz-voorzitter Loek Hermans introduceerde de eed. Hij noemde het afleggen van de eed een erkenning van het maatschappelijk belang van het werk van de onafhankelijk financieel adviseur. Zoals dat ook het geval is bij politici, artsen en notarissen. De dienstverlening van de onafhankelijk financieel adviseurs is van groot gewicht voor de kwaliteit van het leven van hun klanten. Zij leggen hun belang immers in de handen van de adviseur. Zij moeten dan ook kunnen vertrouwen op de adviseur. Hermans hield de Adfiz-leden voor dat zij met de massale deelname aan de collectieve eedaflegging een statement afgeven dat vertrouwen uitstraalt. Vertrouwen in de eigen professionaliteit en klantgerichtheid. En vertrouwen voor de klant.

Lees hier de tekst van de eed of belofte

Voor alle aanwezigen was het een zeer indrukwekkende bijeenkomst.  Eerder was Jeroen Dijsselbloem in zijn speech ingegaan op het belang van de financiële eed voor herstel van vertrouwen in de sector. Hij stelde de eed die de leden van Adfiz hier als eersten aflegden als een mijlpaal te beschouwen. Aan de hand van een persoonlijke ervaring lichtte hij ook toe dat goed onafhankelijk advies geld waard is.

Lees hier de hele speech van minister Dijsselbloem

Tijdens zijn nieuwjaarsrede ging de Loek Hermans in op de praktische uitwerking van de nieuwe regelgeving met betrekking tot scheiding van advies en product. Hij pleitte ervoor dat aanbieders niet mogen adviseren maar alleen het product moeten leveren. Daarnaast wees hij op de risico’s voor de consument van execution only, wanneer aanbieders dit als marketinginstrument inzetten.

Lees hier de hele nieuwjaarsrede van Loek Hermans