Adfiz nieuws

Persberichten
geplaatst op: 15-1-2010

Aplaza en Meetingpoint slaan handen ineen

Aplaza en Meetingpoint slaan handen ineen

In zijn welkomstwoord van de nieuwjaarsbijeenkomst van Adfiz (NBVA en NVA) heeft Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis melding gemaakt van het feit dat Aplaza en Meetingpoint de intentie hebben uitgesproken om in 2010 tot een vruchtbare samenwerking te komen om ketenintegratie te laten slagen. Diezelfde middag tekenden Aplaza en Meetingpoint dan ook de intentieverklaring.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 15-1-2010

Woningmarkt voor jaren op slot door toetskader AFM

Woningmarkt voor jaren op slot door toetskader AFM

Recente cijfers over de ontwikkeling van de woningmarkt zijn voor de OvFD en FIDIN reden om nogmaals haar zorgen te uiten over d e dreigende inperking van de markt door de AFM. De OvFD en FIDIN zijn van mening dat het Toetskader Hypothecair Krediet, zoals de AFM dat ter consultatie aan de markt heeft aangeboden, de woningmarkt voorjaren op slot kan gooien. Het is een maatregel die voor onrust zal gaan zorgen op de woningmarkt en dan met name bij de starters.

Persberichten
geplaatst op: 13-1-2010

Federatie FIDIN en vereniging FFP besluiten tot hechte samenwerking

Federatie FIDIN en vereniging FFP besluiten tot hechte samenwerking

FIDIN en de vereniging FFP, de beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners, hebben besloten tot een formele vorm van samenwerking. Besprekingen daartoe vonden in de afgelopen maanden plaats. De samenwerking met de FFP past in de visie van Federatie FIDIN om te komen tot een zo breed mogelijke afstemming en vertegenwoordiging op belangrijke beleidsterreinen.

Persberichten
geplaatst op: 29-12-2009

FIDIN: AFM-leidraad nuttig hulpmiddel, geen norm

FIDIN: AFM-leidraad nuttig hulpmiddel, geen norm

FIDIN vindt de AFM-leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw een nuttig hulpmiddel om te komen tot een betere adviesmarkt. FIDIN wijst in dit kader de aanbieders van vermogensopbouwende producten op hun verantwoordelijkheid om het intermediair van volledige, tijdige en juiste informatie te voorzien. FIDIN stelt vast dat de leidraad van de AFM goed aansluit bij bestaande adviesprocedures. Zij juicht het toe dat de AFM die manier van werken breed communiceert naar de hele adviesmarkt, inclusief de adviseurs die werkzaam zijn bij banken en verzekeraars.

Persberichten
geplaatst op: 22-12-2009

FIDIN en OvFD vragen notarissen om opheldering

FIDIN en OvFD vragen notarissen om opheldering

Talrijke kantoren uit de achterbannen van Federatie FIDIN en van de OvFD werden dezer dagen opnieuw geconfronteerd met beleidsmaatregelen van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging, de KNB. De Beroepsvereniging zou haar leden nu expliciet hebben voorgeschreven bij het passeren van een hypotheekakte alleen nog maar een gebruikelijk honorarium van de betrokken intermediair te verrekenen. FIDIN en OvFD zijn totaal verrast en vol onbegrip over deze nieuwe toezichthouder die zich een oordeel gaat aanmeten over de beloning voor de adviseur/bemiddelaar.

Publicaties
geplaatst op: 21-12-2009

FIDIN-voorzitter Rob Groenemeijer wijst op voordelen provisiesysteem in FD

FIDIN-voorzitter Rob Groenemeijer wijst op voordelen provisiesysteem in FD

Begin november informeerden wij u over onze reactie richting het FD naar aanleiding van de discussie over het provisiesysteem. Dit weekend is dit artikel uit naam van FIDIN voorzitter Rob Groenemeijer in ingekorte versie geplaatst in de opinie-rubriek van FD.

Persberichten
geplaatst op: 21-12-2009

FIDIN: snelle verbetering startbrief in het belang van de werknemer en de pensioenadvisering

FIDIN: snelle verbetering startbrief in het belang van de werknemer en de pensioenadvisering

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de informatievoorziening in de startbrief ten aanzien van kostentransparantie bij premieovereenkomsten. De conclusie is dat het slecht gesteld is met de kostentransparantie. Slechts 7 % van de pensioenuitvoerders is transparant over kosten in de startbrief.

Persberichten
geplaatst op: 16-12-2009

FIDIN reactie op Commissie Wfd/Wft

FIDIN reactie op Commissie Wfd/Wft

Enkele leden attendeerden FIDIN op de afgelopen vrijdag aan hen verzonden e-mail, door Edwin Herdink namens de Commissie Wfd/Wft met als onderwerp: Stop de Wfd/Wft. Deze commissie strijdt tegen de huidige PE-eisen, voortvloeiend uit de Wft. Zij pleit voor het terughalen van het oude systeem, namelijk het halen van PE-punten op basis van seminar/workshop/congres en niet door middel van iedere 18 maanden examentoetsing. FIDIN wijst het voorstel van deze commissie om diverse redenen van de hand. Dat neemt overigens niet weg dat FIDIN zelf ook kritisch is op het huidige stelsel van PE en daarover in gesprek is met het CDFD.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 16-12-2009

Ledenvergaderingen NBVA en NVA kiezen voor Adfiz

Ledenvergaderingen NBVA en NVA kiezen voor Adfiz

Woensdag 16 december hebben de leden van NBVA en NVA in hun respectieve ledenvergaderingen met grote meerderheid ingestemd met de door hun besturen voorgestelde fusie. Met ingang van 2010 zal sprake zijn van één nieuwe, sterke vereniging onder de naam Adfiz.

Categorien:
Publicaties
geplaatst op: 11-12-2009

VVP: Beetje medewerking

VVP: Beetje medewerking

Op 9 december jl. is een column van de FIDIN in VVP verschenen. Klik hier voor de column "Beetje medewerking"

Categorien: