Adfiz nieuws

Publicaties
geplaatst op: 10-6-2014

VVP Interview: Adviseur moet zich in examens herkennen

VVP Interview: Adviseur moet zich in examens herkennen

De nieuwe Wft- en PE-examens lijken voor verbetering vatbaar, vinden Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD. Toch reden de gezamenlijke intermediairorganisaties financieel adviseurs aan de examens niet uit te stellen.

Publicaties
geplaatst op: 28-5-2014

VVP Opinie: Vliegenvangen of dienstbaar zijn

VVP Opinie: Vliegenvangen of dienstbaar zijn

Op 26 mei is de Opinie 'Vliegenvangen of dienstbaar zijn' door Hanneke Hartman in VVP verschenen. - "De klant is van niemand. Een opmerkelijke uitspraak van Lard Friese. Een uitspraak die door menig aanbieder wordt omarmd. Zo is mij gebleken. Wat voor waarde kennen deze aanbieders toe aan de klant en zijn belangen? En wat voor gevolgen heeft deze kijk op hoe je met de klant omgaat? Roept deze uitspraak niet het beeld op dat je de klant ziet als wezenloos object, dat zich zoals een vlieg doelloos door de ruimte voortbeweegt? Het belang van die klant is dan het belang dat jij als aanbieder aan die klant toekent. Ontaardt zo het handelen in het klantbelang niet tot in handelen in eigenbelang?

Publicaties
geplaatst op: 28-4-2014

VVP Interview: De klant is van zichzelf

VVP Interview: De klant is van zichzelf

Meer dan een jaar heeft Adfiz ingezet op een oplossing met Reaal. Uiteindelijk bleek een collectieve procedure tegen Reaal onontkoombaar. Mét resultaat, want de rechter zette onlangs een dikke streep door het besluit van de staatsverzekeraar om eenzijdig de provisieregeling op lopende bankspaarproducten op te zeggen. Adfiz-directeur Hanneke Hartman vindt het vooral winst voor de klant.

Nieuws
geplaatst op: 22-4-2014

Enno Wiertsema nieuwe adjunct directeur Adfiz

Enno Wiertsema nieuwe adjunct directeur Adfiz

Per 1 mei treedt Enno Wiertsema aan als adjunct-directeur bij Adfiz. Enno Wiertsema kent een rijke en relevante loopbaan in de financiële dienstverlening. Hij was in de branche actief als adviseur, ondernemer en manager. Daarbij heeft hij de benodigde passie voor de onafhankelijke adviesmarkt. Hij wil graag bijdragen aan het versterken van de beroepsgroep.

Persberichten
geplaatst op: 3-4-2014

Rechter verbiedt Reaal eenzijdig stopzetten provisiebetaling

Rechter verbiedt Reaal eenzijdig stopzetten provisiebetaling

Reaal mag de samenwerkingsovereenkomst niet eenzijdig wijzigen en lopende provisieafspraken moeten geëerbiedigd worden. Dat is de uitkomst van de rechtszaak over de eenzijdige stopzetting van provisie op bankspaarproducten die Adfiz namens leden voert tegen Reaal. De rechter concludeert dat de wijziging van provisieafspraken alleen mogelijk is met wederzijds goedvinden. Alleen dan bent u vrij om met de klant zelf afspraken te maken over de wijze van beloning. Dat is ook de kern van de eerbiedigende werking. Niet de aanbieder maar de adviseur bepaalt de inrichting van zijn relatie met de klant. Adfiz-directeur Hanneke Hartman: “De rechter spreekt zich klip en klaar uit en schept hiermee zeer gewenste duidelijkheid over hoe de markt voor de klant goed kan werken”.

Nieuws
geplaatst op: 3-2-2014

Lindenhaeghe neemt Financieel College over

Lindenhaeghe neemt Financieel College over

Vrijdag 31 januari zijn de handtekeningen gezet voor de overname van Financieel College door Lindenhaeghe.

Nieuws
geplaatst op: 31-1-2014

Allianz en Legal & General handelen niet in strijd met provisieverbod beleggen

Allianz en Legal & General handelen niet in strijd met provisieverbod beleggen

Ons eerdere vermoeden dat Allianz en Legal & General in strijd met het provisieverbod zouden kunnen handelen is niet bewaarheid. Onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen mogen beleggingsondernemingen vanaf 1 januari 2014 geen provisie betalen of ontvangen voor beleggingsdienstverlening. De situatie is echter anders wanneer een aanbieder handelt als beleggingsinstelling of verzekeraar. In die hoedanigheid mag de aanbieder lopende provisieafspraken voor beleggingsdienstverlening onder het nationaal regime wel eerbiedigen bij overeenkomsten die voor 1 januari 2013 zijn aangegaan.

Nieuws
geplaatst op: 28-1-2014

Provisieverbod voor beleggingsondernemingen zorgt voor problemen

Provisieverbod voor beleggingsondernemingen zorgt voor problemen

Per 1 januari 2014 mogen beleggingsondernemingen geen provisie meer betalen en ontvangen voor dienstverlening bij beleggingen. Beleggingsinstellingen en verzekeraars mogen de vergoeding voor deze dienstverlening nog wel via provisiebetaling regelen. In die hoedanigheid mag de aanbieder lopende provisieafspraken voor beleggingsdienstverlening onder het nationaal regime eerbiedigen voor overeenkomsten die gesloten zijn voor 1 januari 2013. Dit verschil is niet uitlegbaar. Wij hebben het ministerie en de AFM daarop eerder aangesproken.

Nieuws
geplaatst op: 11-12-2013

Geen meerderheid om minister van PE-examen af te houden

Geen meerderheid om minister van PE-examen af te houden

Het gesprek van de brancheorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) met de vaste Kamercommissie voor Financiën leidt er niet toe dat de minister alsnog verzocht zal worden terug te komen op het PE-examen. Het PE-examen is vorig jaar reeds als wetgeving aangenomen en de minister is niet bereid om hierop terug te komen. De benodigde politieke meerderheid ontbreekt om de minister hierin te laten vallen. Dat is in het gesprek van vandaag duidelijk geworden.

Nieuws
geplaatst op: 10-12-2013

Klantenplatform finfin informeert bij financiële keuzes

Klantenplatform finfin informeert bij financiële keuzes

Bij het maken van financiële keuzes, staan consumenten en ondernemers vaak voor lastige beslissingen. Financiële beslissingen worden immers vaak gemaakt voor een langere periode. Om ervoor te zorgen dat de consument en ondernemer van goede en betrouwbare informatie wordt voorzien voor ze hun financiële keuzes maken, nam Adfiz het initiatief tot het opzetten van klantenplatform Finfin, wegwijzer voor de betere finannciële keuze.