Adfiz nieuws

Persberichten
geplaatst op: 3-3-2010

FIDIN positief over Keurmerk Klantgericht Verzekeren

FIDIN positief over Keurmerk Klantgericht Verzekeren

FIDIN ondersteunt het recent gelanceerde Keurmerk Klantgericht verzekeren. FIDIN heeft de afgelopen periode contact gehad met de initiatiefnemers en stelt vast dat een onafhankelijke stichting verantwoordelijk is voor het wel of niet toekennen van het nieuwe keurmerk.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 2-3-2010

Persreactie: Federatie FIDIN uiterst kritisch over CAR

Persreactie: Federatie FIDIN uiterst kritisch over CAR

FIDIN-reactie naar aanleiding van Position Paper Verbond van Verzekeraars: ‘De klant aan het stuur, ook in de relatie tot zijn intermediair’ – Standpunt van verzekeraars met betrekking tot een toekomstbestendig, onafhankelijk intermediairsysteem.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 18-2-2010

Irene Okkerman benoemd tot adjunct directeur Adfiz

Irene Okkerman benoemd tot adjunct directeur Adfiz

Irene Okkerman is per 1 februari 2010 benoemd tot adjunct directeur van Adfiz. Samen met directeur Wilbert Schellens zal zij de nieuwe branchevereniging voor het intermediair leiden.

Publicaties
geplaatst op: 4-2-2010

VVP: Klachten over Wabeke

VVP: Klachten over Wabeke

Op 3 februari jl. is een column van Adfiz in VVP verschenen.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 28-1-2010

Wabeke overschrijdt grenzen

Wabeke overschrijdt grenzen

Afgelopen week kwamen uitspraken van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, gedaan tijdens het verhoor door de Commissie-De Wit, prominent in het nieuws. Daaronder ook meerdere uitspraken die niet alleen schadelijk zijn voor de reputatie van het intermediair, maar bovendien de werkelijkheid geweld aan doen. Donderdag deed hij daar in AM signalen nog een schepje bovenop. Adfiz neemt met klem afstand van deze uitspraken. Via FIDIN zal zij zowel de Commissie-De Wit als het bestuur van Kifid hiervan op de hoogte stellen.

Persberichten
geplaatst op: 15-1-2010

FIDIN en OvFD verbijsterd over politieke opwinding

FIDIN en OvFD verbijsterd over politieke opwinding

De Federatie FIDIN en de OvFD reageren met verbijstering op de recente berichtgeving in de media, andermaal naar aanleiding van slechte ervaringen bij woonlastenverzekeringen, zoals Vereniging Eigen Huis die heeft aangekaart. FIDIN en OvFD vinden het opmerkelijk dat de politici in de media vragen om wetgeving die sinds 13 dagen al van kracht is. Ze zijn van mening dat de reeds genomen wettelijke maatregelen de beschreven misstanden al onmogelijk maken.  

Persberichten
geplaatst op: 15-1-2010

Aplaza en Meetingpoint slaan handen ineen

Aplaza en Meetingpoint slaan handen ineen

In zijn welkomstwoord van de nieuwjaarsbijeenkomst van Adfiz (NBVA en NVA) heeft Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis melding gemaakt van het feit dat Aplaza en Meetingpoint de intentie hebben uitgesproken om in 2010 tot een vruchtbare samenwerking te komen om ketenintegratie te laten slagen. Diezelfde middag tekenden Aplaza en Meetingpoint dan ook de intentieverklaring.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 15-1-2010

Woningmarkt voor jaren op slot door toetskader AFM

Woningmarkt voor jaren op slot door toetskader AFM

Recente cijfers over de ontwikkeling van de woningmarkt zijn voor de OvFD en FIDIN reden om nogmaals haar zorgen te uiten over d e dreigende inperking van de markt door de AFM. De OvFD en FIDIN zijn van mening dat het Toetskader Hypothecair Krediet, zoals de AFM dat ter consultatie aan de markt heeft aangeboden, de woningmarkt voorjaren op slot kan gooien. Het is een maatregel die voor onrust zal gaan zorgen op de woningmarkt en dan met name bij de starters.

Persberichten
geplaatst op: 13-1-2010

Federatie FIDIN en vereniging FFP besluiten tot hechte samenwerking

Federatie FIDIN en vereniging FFP besluiten tot hechte samenwerking

FIDIN en de vereniging FFP, de beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners, hebben besloten tot een formele vorm van samenwerking. Besprekingen daartoe vonden in de afgelopen maanden plaats. De samenwerking met de FFP past in de visie van Federatie FIDIN om te komen tot een zo breed mogelijke afstemming en vertegenwoordiging op belangrijke beleidsterreinen.

Persberichten
geplaatst op: 29-12-2009

FIDIN: AFM-leidraad nuttig hulpmiddel, geen norm

FIDIN: AFM-leidraad nuttig hulpmiddel, geen norm

FIDIN vindt de AFM-leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw een nuttig hulpmiddel om te komen tot een betere adviesmarkt. FIDIN wijst in dit kader de aanbieders van vermogensopbouwende producten op hun verantwoordelijkheid om het intermediair van volledige, tijdige en juiste informatie te voorzien. FIDIN stelt vast dat de leidraad van de AFM goed aansluit bij bestaande adviesprocedures. Zij juicht het toe dat de AFM die manier van werken breed communiceert naar de hele adviesmarkt, inclusief de adviseurs die werkzaam zijn bij banken en verzekeraars.