Adfiz nieuws

Publicaties
geplaatst op: 2-12-2011

Interview Hanneke Hartman in VVP

Interview Hanneke Hartman in VVP

In de VVP van deze week staat een uitgebreid interview met Adfiz-directeur Hanneke Hartman over onder andere het gelijk speelveld, het transformatieprogramma van Adfiz, het direct gaan van Nationale-Nederlanden en de vereniging.

Publicaties
geplaatst op: 1-12-2011

In het FD: Verzekeraars en tussenpersonen botsen over ‘zuivere concurrentie

In het FD: Verzekeraars en tussenpersonen botsen over ‘zuivere concurrentie

In het Financieele Dagblad van woensdag 30 november is een artikel verschenen over de eisen aan een gelijk speelveld. De eisen van Adfiz worden hierin stevig neergezet, en in grote lijnen onderschreven door de AFM. 

Persberichten
geplaatst op: 30-11-2011

Hermans pleit tijdens Verzekeringsbranchedag voor helder onderscheid onafhankelijk advies en productverkoop

Hermans pleit tijdens Verzekeringsbranchedag voor helder onderscheid onafhankelijk advies en productverkoop

Tijdens de Verzekeringsbranchedag ontstond tijdens het slotdebat spraakverwarring over de stelling “productverkoop en adviseren dienen gescheiden activiteiten te zijn”. De verwarring spitste zich vooral toe op het woord productverkoop. Productverkoop werd verward met bemiddelen. Met productverkoop wordt echter geduid op de adviespraktijk van aanbieders. Deze laatste praktijk is een andere dan het advies dat gegeven wordt door de onafhankelijk adviseur.

Persberichten
geplaatst op: 29-11-2011

Prestaties verzekeraars belangrijk inkoopcriterium

Prestaties verzekeraars belangrijk inkoopcriterium

Adfiz-voorzitter Loek Hermans heeft tijdens de Verzekeringsbranchedag in Utrecht de winnaars van het Adfiz Prestatieonderzoek bekend gemaakt. Hij voorziet een grote rol voor het onderzoek wanneer adviseurs de uitkomsten mee gaan wegen in hun inkoopbeleid. “De kwaliteit die een klant mag verlangen is een combinatie van productprijs, productvoorwaarden en de performance van de verzekeraar.”

Persberichten
geplaatst op: 29-11-2011

Avéro onzorgvuldig in vaststellen provisieplafond

Avéro onzorgvuldig in vaststellen provisieplafond

Avéro heeft de markt in oktober verrast met haar nieuwe beloningsbeleid voor zorgverzekeringen. Adfiz heeft Avéro indringend aangesproken op het feit dat de aangevoerde argumenten niet overeen kwamen met de werkelijkheid. Daarnaast vindt Adfiz het onzorgvuldig om eerst een plafond te benoemen en pas daarna te beoordelen of dat plafond passend is. Hoewel Avéro in gesprek met Adfiz heeft toegegeven dat de onderbouwing van haar keuze niet correct is, houdt zij vast aan de nominalisering van de provisie op zorgverzekeringen.

Persberichten
geplaatst op: 24-11-2011

AFM interpretatie inzake terugboekrisico is onjuist

AFM interpretatie inzake terugboekrisico is onjuist

De AFM stelde in haar consumentennieuwsbrief en de Financiële dienstverlenernieuwsbrief van oktober dat het bij de klant in rekening brengen van terugboekprovisie erop neer komt dat de klant moet betalen voor inspanningen die (nog) niet verricht zijn. Deze suggestie van de AFM staat haaks op zowel de wettelijke regelingen als op de praktijk. AFM suggereert onterecht dat consumenten dubbel zouden moeten betalen. Adfiz en OvFD hebben AFM direct gevraagd om het bericht te rectificeren, omdat het bericht het imago van het intermediair onterecht schade toebrengt.

Persberichten
geplaatst op: 22-11-2011

Loek Hermans maakt beste verzekeraars bekend

Loek Hermans maakt beste verzekeraars bekend

Welke verzekeraars verdienen een plek bovenin de productschappen van het intermediair? Het Prestatie Onderzoek van brancheorganisatie Adfiz is al jaren dé inkoopbenchmark voor financieel adviseurs. Op de Verzekeringsbranchedag (29 november) maakt Adfiz-voorzitter Loek Hermans de beste aanbieders van 2011 bekend.

Persberichten
geplaatst op: 10-11-2011

Adfiz vindt interpretatie AFM over vrijstelling pensioenadvies een goede zaak

Adfiz vindt interpretatie AFM over vrijstelling pensioenadvies een goede zaak

In de vorige week door de AFM gepubliceerde interpretatie over pensioenadvisering constateert de AFM dat accountantskantoren en actuariële adviesbureaus die pensioenadvies geven regelmatig adviseren over en bemiddelen in financiële producten, terwijl ze daarvoor geen vergunning hebben. De AFM spoort deze beroepsbeoefenaren nu aan een vergunning te vragen voor pensioenadvisering en –bemiddeling in plaats van te voldoen aan de voorwaarden van de Vrijstellingsregeling. Adfiz vindt het te prijzen dat de AFM op deze wijze helderheid schept over de werking van de vrijstelling en is zeer tevreden met deze interpretatie.

Persberichten
geplaatst op: 19-10-2011

Onheus en onverantwoord nieuw beloningsbeleid Avéro

Onheus en onverantwoord nieuw beloningsbeleid Avéro

Avéro heeft de markt verrast met haar nieuwe beloningsbeleid voor zorgverzekeringen. De argumenten die zij daarvoor aanvoert zijn onheus, en de uitvoering van het nieuwe beleid is onverantwoord. Adfiz zal Avéro hierop aanspreken.

Persberichten
geplaatst op: 16-10-2011

Nationale-Nederlanden kiest voor directe concurrentie met intermediair

Nationale-Nederlanden kiest voor directe concurrentie met intermediair

Nationale-Nederlanden heeft haar plannen bekendgemaakt om voortaan onder één naam alle distributiekanalen te bedienen, zowel het onafhankelijk intermediair als direct met eigen adviseurs en via internet. NN benadrukt daarbij een intermediaire organisatie te zijn en te blijven, maar blijkt tevens zeer vastberaden het intermediair voortaan via het directe kanaal met NN-producten te beconcurreren.