Adfiz nieuws

Publicaties
geplaatst op: 28-7-2009

NBVA-Opinie: Tour Dopage

NBVA-Opinie: Tour Dopage

NBVA-Opinie: Tour Dopage

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 23-7-2009

Tweede Kamerlid Mei Li Vos op uitnodiging FIDIN op werkbezoek

Tweede Kamerlid Mei Li Vos op uitnodiging FIDIN op werkbezoek

Tweede Kamerlid Mei Li Vos op uitnodiging FIDIN op werkbezoek

Persberichten
geplaatst op: 23-7-2009

Fiscale neutraliteit bij aanpassing beleggingsverzekeringen

Fiscale neutraliteit bij aanpassing beleggingsverzekeringen

Staatssecretaris van Financiën, Jan Kees de Jager, heeft besloten dat aanpassingen van beleggingsverzekeringen fiscaal neutraal kunnen verlopen. De NVA en NBVA hebben zich hiervoor sterk gemaakt om nadelige fiscale gevolgen voor de consument te voorkomen,wanneer de contracten worden aangepast.

Persberichten
geplaatst op: 21-7-2009

Aanvraag subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Aanvraag subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD), NVA en NBVA hebben het initiatief genomen om na te gaan of onze branche in aanmerking komt voor een subsidie van het Europees Sociaal Fonds  (ESF).

Persberichten
geplaatst op: 17-7-2009

FIDIN/OVFD: Groot succes in strijd tegen kosten van toezicht

FIDIN/OVFD: Groot succes in strijd tegen kosten van toezicht

Vandaag heeft het Ministerie van Financiën de uitgangspunten  gepubliceerd  voor de te heffen bedragen voor het doorlopend toezicht over 2009, verdeeld naar doelgroepen. FIDIN en OVFD stellen vast dat de heffingen voor de doelgroep adviseurs/bemiddelaars  aanzienlijk zijn teruggebracht ten opzichte van eerdere ramingen.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 10-7-2009

FIDIN en OVFD niet eens met visie AFM op passende provisie

FIDIN en OVFD niet eens met visie AFM op passende provisie

Federatie FIDIN en de OvFD stellen vast dat de discussies in de markt over de interpretatie van de voorlopige AFM-visie op passende beloning (de zogenoemde leidraad inducements) één ding duidelijk maken: de visie is uiterst complex en onwerkbaar. FIDIN en OvFD stellen dit naar aanleiding van het afrondende gesprek van marktpartijen met de AFM over de passende provisies.

Persberichten
geplaatst op: 30-6-2009

FIDIN verbaasd over onwetendheid Balkenende

FIDIN verbaasd over onwetendheid Balkenende

Federatie FIDIN is verbaasd over recente uitspraken van minister-president Jan Peter Balkenende, waarmee hij te kennen geeft niet goed op de hoogte te zijn van alle wet-en regelgeving die over de branche is heen gekomen sinds 2006 (Wfd, Wft, Nationaal Regime Mifid, Bgfo I, Bgfo II). FIDIN betreurt het dat nu zelfs de minister-president zich schuldig maakt aan stigmatisering van de branche, zonder de feiten te kennen. FIDIN zal het ministerie van Financiën verzoeken de minister-president te informeren over de huidige stand van zaken in de financiële markten.

Persberichten
geplaatst op: 17-6-2009

Krappere marges maken dat intermediair meer let op prestaties verzekeraars

Krappere marges maken dat intermediair meer let op prestaties verzekeraars

Krappere marges maken dat intermediair meer let op prestaties verzekeraars

Persberichten
geplaatst op: 16-6-2009

Intermediaire lobby in Brussel versterkt

Intermediaire lobby in Brussel versterkt

Intermediaire lobby in Brussel versterkt

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 16-6-2009

FIDIN verzoekt NMa om nader onderzoek koppelverkoop

FIDIN verzoekt NMa om nader onderzoek koppelverkoop

FIDIN verzoekt NMa om nader onderzoek koppelverkoop