Adfiz nieuws

Persberichten
geplaatst op: 12-4-2010

FIDIN, OvFD en VFFP bezorgd over aanscherping beleidsregel notariaat

FIDIN, OvFD en VFFP bezorgd over aanscherping beleidsregel notariaat

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voornemens om de 'Beleidsregel beperking uitbetaling van gelden aan derden' aan te scherpen. Daarmee vervalt de bestaande uitzondering dat de notaris het honorarium uitbetaalt aan adviseurs als makelaars, hypotheekadviseurs of advocaten. FIDIN, OvFD en VFFP zien niets in deze aanscherping, omdat het belang van de (ver)koper van een eigen woning hiermee niet is gediend.

Persberichten
geplaatst op: 6-4-2010

FIDIN en OvFD in hoger beroep tegen uitspraak rechter

FIDIN en OvFD in hoger beroep tegen uitspraak rechter

Afgelopen donderdag heeft de bestuursrechter in Rotterdam uitspraak gedaan in de zaak die door FIDIN en de OvFD was aangespannen tegen de AFM, betreffende de explosief gestegen kosten van het doorlopende toezicht over 2008. De rechtbank heeft het beroep van FIDIN/OvFD tegen de uitspraak op bezwaar door de AFM ongegrond verklaard. FIDIN en OvFD gaan in hoger beroep en beraden zich thans op de gronden.

Persberichten
geplaatst op: 6-4-2010

AFM-rapport ondersteunt visie FIDIN op eisen aan pensioenadviseurs

AFM-rapport ondersteunt visie FIDIN op eisen aan pensioenadviseurs

De AFM heeft op 1 april het 'Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen' gepubliceerd. Hierin concludeert zij na onderzoek van 42 adviesdossiers bij 16 financieel dienstverleners dat het pensioenadvies aan MKB-werkgevers onder de maat is. Hoewel het accent van het onderzoek op de kwaliteit ligt en niet op de kwantiteit, is het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt voor Federatie FIDIN niet verrassend. De aanbevelingen die de AFM in haar rapport doet, sluiten goed aan bij de Pensioenvisie die FIDIN reeds vorig najaar publiceerde. Hierin schetst FIDIN haar visie hoe de advieskwaliteit en de begrijpelijkheid van pensioenen moet worden verbeterd.

Persberichten
geplaatst op: 29-3-2010

Stopcar.nu al meer dan 2500 ondertekeningen

Stopcar.nu al meer dan 2500 ondertekeningen

De weerstand tegen de CAR-plannen van de verzekeraars zwelt aan. Stopcar.nu heeft na de oproep van Adfiz in één week tijd ruim 2500 ondertekeningen verzameld. Er leeft een helder besef dat het erop of eronder kan zijn nu het onafhankelijke advies in het geding komt.

Persberichten
geplaatst op: 24-3-2010

Binnen 24 uur meer dan 1000 ondertekeningen stopcar.nu

Binnen 24 uur meer dan 1000 ondertekeningen stopcar.nu

Al meer dan 1000 intermediairs reageerden binnen 24 uur op de oproep van Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis om de petitie op stopcar.nu te ondertekenen. Die oproep deed Adfiz omdat de Customer Agreed Remuneration (CAR) de belangen van de Nederlandse consument én die van het onafhankelijk intermediair ernstig zal schaden. Adfiz roept het intermediair nadrukkelijk op de petitie op stopcar.nu te tekenen, nu de verzekeraars het systeem van onafhankelijke advisering in de kern aanvallen

Persberichten
geplaatst op: 16-3-2010

FIDIN respecteert besluit Wabeke

FIDIN respecteert besluit Wabeke

De Federatie FIDIN heeft kennis genomen van het besluit van de Ombudsman financiële dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, om zijn functie dit najaar neer te leggen. FIDIN is de heer Wabeke erkentelijk voor zijn inspanningen om een onafhankelijke en deskundige geschillenbeslechting binnen de financiële sector te waarborgen.

Categorien:
Publicaties
geplaatst op: 10-3-2010

VVP: Klant zit al aan het stuur

VVP: Klant zit al aan het stuur

Op 10 maart  jl. is een column van Fidin in VVP verschenen.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 3-3-2010

FIDIN positief over Keurmerk Klantgericht Verzekeren

FIDIN positief over Keurmerk Klantgericht Verzekeren

FIDIN ondersteunt het recent gelanceerde Keurmerk Klantgericht verzekeren. FIDIN heeft de afgelopen periode contact gehad met de initiatiefnemers en stelt vast dat een onafhankelijke stichting verantwoordelijk is voor het wel of niet toekennen van het nieuwe keurmerk.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 2-3-2010

Persreactie: Federatie FIDIN uiterst kritisch over CAR

Persreactie: Federatie FIDIN uiterst kritisch over CAR

FIDIN-reactie naar aanleiding van Position Paper Verbond van Verzekeraars: ‘De klant aan het stuur, ook in de relatie tot zijn intermediair’ – Standpunt van verzekeraars met betrekking tot een toekomstbestendig, onafhankelijk intermediairsysteem.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 18-2-2010

Irene Okkerman benoemd tot adjunct directeur Adfiz

Irene Okkerman benoemd tot adjunct directeur Adfiz

Irene Okkerman is per 1 februari 2010 benoemd tot adjunct directeur van Adfiz. Samen met directeur Wilbert Schellens zal zij de nieuwe branchevereniging voor het intermediair leiden.