Adfiz nieuws

Persberichten
geplaatst op: 25-11-2009

Aplaza genomineerd voor ICT Innovation Awards

Aplaza genomineerd voor ICT Innovation Awards

NVA en NBVA , ANVA en Unit4Agresso zijn  als initiatiefnemers van Aplaza, blij verrast  dat dit open transactieplatform genomineerd is voor één van de ICT Innovation Awards van Banking & Finance. De bekendmaking van de winnaars vindt vrijdag 27 november in Brussel plaats.

Categorien:
Publicaties
geplaatst op: 11-11-2009

VVP: Het is irreëel de distributievergoeding te blijven ontkennen

VVP: Het is irreëel de distributievergoeding te blijven ontkennen

Op 11 november jl. is een column van de FIDIN in VVP verschenen. Klik hier voor de column "Het is irreëel de distributievergoeding te blijven ontkennen."

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 6-11-2009

Subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) toegekend

Subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) toegekend

Subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) toegekend

Persberichten
geplaatst op: 27-10-2009

FIDIN en OvFD: geen extra regels tophypotheken

FIDIN en OvFD: geen extra regels tophypotheken

Naar aanleiding van de AFM-consultatie toetskader hypothecair krediet, die over het reguleren van zogeheten tophypotheken gaat, hebben FIDIN en de OvFD een gezamenlijke reactie gestuurd naar de AFM. FIDIN en de OvFD willen geen extra regels met betrekking tot tophypotheken, omdat het huidige regelgevende kader voldoende ruim is om overkreditering aan te pakken.

Persberichten
geplaatst op: 19-10-2009

FIDIN en OVFD in beroep tegen uitspraak AFM

FIDIN en OVFD in beroep tegen uitspraak AFM

De AFM heeft uitspraak gedaan in de bezwarenprocedure die FIDIN en OvFD zijn gestart tegen de hoogte van de heffingen van het doorlopend toezicht 2008. De AFM heeft het bezwaar grotendeels ongegrond verklaard. FIDIN en OvFD gaan tegen de beslissing van de AFM in beroep bij de rechter.

Categorien:
Publicaties
geplaatst op: 7-10-2009

VVP: Over miljoenen gesproken

VVP: Over miljoenen gesproken

Op 7 oktober jl. is een column van de NBVA/FIDIN in VVP verschenen. Klik hier voor de column 'Over miljoenen gesproken'. Bron: VVP 40/41 - 7 oktober.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 7-10-2009

FIDIN breekt lans voor liquiditeit achterban

FIDIN breekt lans voor liquiditeit achterban

Tijdens het overleg van de Vaste Commissie voor Economische Zaken met het Algemeen Bestuur van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, op dinsdag 6 oktober, heeft FIDIN een klemmend beroep gedaan op de Kamerleden om zo snel mogelijk een einde te maken aan de Adviesmatchregels. Met name het CDA toonde veel begrip voor deze oproep.  

Persberichten
geplaatst op: 28-9-2009

NBVA en NVA opgetogen over geslaagde pilot ketenintegratie

NBVA en NVA opgetogen over geslaagde pilot ketenintegratie

Afgelopen week is via Aplaza een eerste transactie met succes door de keten gevoerd, zonder enige menselijke tussenkomst. Eenmalige invoer lijkt daarmee mogelijk te worden. NBVA en NVA juichen deze ontwikkeling toe. Tijdens het FIDIN-congres op 29 september zal de test door betrokkenen uitgebreid worden getoond en toegelicht.

Persberichten
geplaatst op: 14-9-2009

FIDIN positief over stappen verzekeraars

FIDIN positief over stappen verzekeraars

De individuele levenportefeuille van Zwitserleven gaat over naar Reaal. Tegelijk heeft Reaal besloten om de directe online verkoop van deze levenpolissen alleen nog maar via het kanaal van de SNS Bank te laten verlopen. FIDIN is zeer opgetogen over deze stappen. In de eerste plaats omdat daarmee een einde komt aan de door FIDIN verfoeide labelvermenging door Zwitserleven. In de tweede plaats omdat Reaal aangeeft consistent te zijn in haar kanaalkeuzes en nieuwe levenproducten dus, als het gaat om online afname van deze producten, via het directe bankkanaal te laten lopen.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 2-9-2009

AFM Leidraad passende provisie laat markt in onzekerheid

AFM Leidraad passende provisie laat markt in onzekerheid

De AFM heeft vorige week de Leidraad passende provisie financiële dienstverleners vastgesteld en gepubliceerd. Naar zeggen van de AFM is deze definitieve leidraad vastgesteld in overleg met de branche. Federatie FIDIN distantieert zich van dat standpunt en spreekt daarom van na overleg. De AFM heeft namelijk weinig gedaan met de kritiek  die door de branche op essentiële punten is geuit.