Adfiz nieuws

Nieuws
geplaatst op: 1-8-2012

Doe mee aan het Adfiz Prestatie Onderzoek

Doe mee aan het Adfiz Prestatie Onderzoek

Zaken doen met verzekeraars en banken die hun zaken niet op orde hebben, kost u en uw klanten tijd en dus geld. Uitstekende prestaties van verzekeraars zijn daarom van groot belang. Volgende week start het elfde Prestatie Onderzoek naar de kwaliteit van verzekeraars, uitgevoerd door GfK Panel Services.

Nieuws
geplaatst op: 18-7-2012

Adfiz vraagt Onderwijsraad om advies over PE-examen

Adfiz vraagt Onderwijsraad om advies over PE-examen

Adfiz vindt dat een systeem op basis van een periodiek examen ongebruikelijk en ineffectief is. Adfiz is van mening dat het daarom goed is als de Onderwijsraad zich uitspreekt over de recente voorstellen vakbekwaamheid. Afgelopen weken heeft Adfiz de politiek benaderd en contact gehad met de Onderwijsraad om een adviesaanvraag in werking te zetten.

Persberichten
geplaatst op: 13-7-2012

Argenta en Adfiz voeren constructief overleg

Argenta en Adfiz voeren constructief overleg

Adfiz en Argenta hebben afgelopen donderdag in het Adfiz-huis een constructief vervolggesprek gevoerd, nadat eerder deze week al telefonisch overleg had plaatsgevonden. Marc De Moor, Directievoorzitter van Argenta Nederland, nam hiervoor het initiatief. Aanleiding voor de besprekingen was het recente opzeggen door Argenta van de samenwerkingsovereenkomsten met een groot deel van zijn intermediairs op het gebied van sparen. Adfiz en Argenta willen in goed overleg tot overeenstemming komen over de materiële en de principiële aspecten van de opzegging.

Nieuws
geplaatst op: 25-5-2012

Problemen met serviceabonnementen opgelost

Problemen met serviceabonnementen opgelost

Met het indienen van het wetsvoorstel Implementatiewet Solvabiliteit II wordt een belangrijke drempel voor service- abonnementen weggenomen. Uit het wetsvoorstel blijkt dat De Nederlandsche Bank (DNB) na overleg met het ministerie haar interpretatie heeft bijgesteld.

Persberichten
geplaatst op: 23-5-2012

Statement Adfiz over pilot Geldloket

Statement Adfiz over pilot Geldloket

Adfiz vindt het belangrijk dat de consument zich bewust wordt van zijn financiële behoefte zodat hij op grond van die kennis begrijpt waarom hij voor een bepaalde hulp- of dienstverlening zou moeten kiezen. Er zijn mensen die moeite hebben de juiste informatie te vinden met betrekking tot hun financiële zaken. Een geldloket dat mensen afhankelijk van hun behoefte kan doorverwijzen naar de sociale dienst, schuldhulpverlening of naar een financieel adviseur kan voor die mensen een uitkomst blijken. Of dat zo is zal uit de pilot moeten blijken. Het Geldloket kan een nuttige functie vervullen in het doorverwijzen, als wegwijzer in geldzaken, van mensen die op internet hun weg moeilijk kunnen vinden naar het juridisch loket, naar een organisatie voor schuldhulpverlening of naar een financieel adviseur.

Persberichten
geplaatst op: 16-5-2012

Adfiz: uitvoering nieuwe regelgeving uitdrukkelijk gewenst per 1-1-2013

Adfiz: uitvoering nieuwe regelgeving uitdrukkelijk  gewenst per 1-1-2013

De sector verkeert al lange tijd in onduidelijkheid hoe de regelgeving er vanaf 2013 exact uit gaat zien. De wensen van de politiek zijn klip en klaar en breed gedragen. Veel adviseurs staan in de startblokken. Adfiz heeft er daarom in de consultatie bij het ministerie reeds op aangedrongen nu zo spoedig mogelijk duidelijkheid te scheppen over al deze onderwerpen. Uitvoering van de nieuwe regelgeving is dan ook uitdrukkelijk gewenst per 1-1-2013.

Publicaties
geplaatst op: 16-5-2012

VVP Opinie: onafhankelijk advies is prima te verkopen

VVP Opinie: onafhankelijk advies is prima te verkopen

Op 15 mei jl. is de opinie ‘Onafhankelijk advies is prima te verkopen' door Hanneke Hartman in VVP verschenen.

Nieuws
geplaatst op: 14-5-2012

Consultatiereactie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013: Veel geregeld, maar kan en moet beter

Consultatiereactie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013: Veel geregeld, maar kan en moet beter

Adfiz heeft vrijdag 11 mei 2012 haar consultatiereactie op het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 gegeven. Adfiz heeft waardering voor de voortvarendheid waarmee het ministerie de uitwerking heeft opgepakt. Veel zaken zijn goed geregeld, maar met name als het gaat om de eed, de vakbekwaamheid en de uitwerking van het provisieverbod kan en moet het wat Adfiz betreft beter. Ook heeft Adfiz in haar reactie aangedrongen op spoedige duidelijkheid rond gespreide betaling, fiscaliteit en abonnementen; zaken die niet in het Wijzigingsbesluit zijn betrokken.

Persberichten
geplaatst op: 19-3-2012

Minister gaat gelijk speelveld realiseren

Minister gaat gelijk speelveld realiseren

Er circuleren zeer uiteenlopende interpretaties over de toezegging van de minister aan de Tweede Kamer over het gelijk speelveld. Adfiz is ervan overtuigd dat het gelijk speelveld wel degelijk gerealiseerd gaat worden. Het ministerie heeft Adfiz aangegeven dat de toezeggingen aan de kamer daarvoor zullen zorgen.

Nieuws
geplaatst op: 8-3-2012

Politiek maakt stevige stap in goede richting gelijk speelveld, kritisch op uitwerking

Politiek maakt stevige stap in goede richting gelijk speelveld, kritisch op uitwerking

De Tweede Kamer heeft zich vandaag in meerderheid uitgesproken dat de minister een gelijk speelveld regelt. Aanbieders moeten niet alleen kosten voor advies en distributie transparant maken, maar deze ook apart bij de consument in rekening brengen. Uitvaartverzekeringen komen onder het provisieverbod, zakelijke inkomensverzekeringen niet. Eerbiedingende werking is volledig.