Adfiz nieuws

Nieuws
geplaatst op: 17-12-2010

Edwin Bruys van NMa naar Adfiz

Edwin Bruys van NMa naar Adfiz

Mr Edwin C.M. Bruys FFP RPA (48) is deze maand als senior beleidsmedewerker in dienst getreden van Adfiz.

Publicaties
geplaatst op: 15-12-2010

VVP: "Eerlijk speelveld"

VVP: "Eerlijk speelveld"

Op 15 december is een visie van Adfiz verschenen in VVP over het belang van een eerlijk speelveld.

Persberichten
geplaatst op: 6-12-2010

Minister Jan Kees de Jager, Loek Hermans en Ben Tiggelaar spreken op Adfiz Nieuwjaarscongres

Minister Jan Kees de Jager, Loek Hermans en Ben Tiggelaar spreken op Adfiz Nieuwjaarscongres

Adfiz organiseert het eerste Adfiz-congres op donderdag 13 januari 2011 vanaf 11.00 uur in Schouwburg & Congrescentrum de Meervaart te Amsterdam. Het thema van het congres is ‘Uitstellen? Of meetellen?’. De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst is het afsluitend onderdeel van het congresprogramma.

Nieuws
geplaatst op: 1-12-2010

Zitting hoger beroep heffingen AFM 2008

Zitting hoger beroep heffingen AFM 2008

Zoals bekend hebben FIDIN en de OvFD namens ruim 1600 intermediairs bezwaar gemaakt bij de AFM tegen de stijging van de heffingen voor het doorlopend toezicht 2008. Ondertussen is de zaak aanbeland bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat in hoogste en laatste instantie op onze bezwaren zal beslissen. Dinsdagochtend 30 november was de inhoudelijke behandeling van de zaak op de zitting van het CBb.

Persberichten
geplaatst op: 29-11-2010

Verzekerings- en bancaire producten en diensten met provisieverbod

Verzekerings- en bancaire producten en diensten met provisieverbod

Minister De Jager informeerde de Tweede Kamer jongstleden donderdag 25 november, dat hij een lijst gaat opstellen die de producten bevat, waarvoor een provisieverbod moet gaan gelden. Adfiz beschikt al over zo’n productenlijst en stelt deze graag aan het ministerie ter beschikking.

Categorien: Beloning
Persberichten
geplaatst op: 26-11-2010

Geldwinkels geen optie voor laagdrempelig advies

Geldwinkels geen optie voor laagdrempelig advies

Tijdens het Algemeen Overleg gisteren in de Tweede Kamer introduceerde minister De Jager de ‘Geldwinkel’ als formule om laagdrempelige toegang tot financieel advies te creëren. Elke consument zou daar met basale vragen terecht kunnen. Adfiz deelt de mening met de minister dat financieel advies ook voor minder draagkrachtigen toegankelijk moet zijn, maar in de Geldwinkel ziet Adfiz geen enkel perspectief.

Persberichten
geplaatst op: 26-11-2010

Adfiz tevreden over Kamerdebat

Adfiz tevreden over Kamerdebat

De uitkomst van het algemeen overleg in de Tweede Kamer gisteren is grotendeels in lijn met de beloningsvisie van Adfiz. Adfiz is blij met de bijdragen van de Kamerleden en met de reactie van de minister. Adfiz zal de verdere uitwerking vanzelfsprekend kritisch volgen, met name waar het de fiscale neutraliteit en de efficiencyvergoeding betreft. Zonder goede invulling van deze voorwaarden is invoering van een provisieverbod niet mogelijk. Adfiz is verheugd over de toezegging van de minister dat hij samen met DNB naar een oplossing wil zoeken voor de door DNB opgeworpen problemen rond het serviceabonnement.

Nieuws
geplaatst op: 19-11-2010

Adfiz informeert vaste kamercommissie Financiën

Adfiz informeert vaste kamercommissie Financiën

Tijdens het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer van donderdag 25 november 2010, zal de brief van minster De Jager inzake de evaluatie van de provisieregelgeving worden behandeld. Adfiz heeft deze week bij de leden van de Kamercommissie Financiën ter voorbereiding op het Algemeen Overleg, nogmaals haar standpunten kenbaar gemaakt en daarbij ook nog eens nadrukkelijk de voorwaarden benoemd.

Persberichten
geplaatst op: 18-11-2010

Adfiz-bijeenkomst "Nationaal Pensioenregister"

Adfiz-bijeenkomst "Nationaal Pensioenregister"

Per 4 januari 2011 wordt het nationaal Pensioenregister operationeel. Via dit pensioenregister kan elke burger een totaaloverzicht krijgen van alle pensioenaanspraken die hij heeft opgebouwd bij een verzekeraar of pensioenfonds en van de te verwachten AOW-uitkering. Adfiz zal op 9 december in Groot Kievitsdal te Baarn een bijeenkomst organiseren geheel gewijd aan de inhoud van het Pensioenregister en de wijze waarop adviseurs hierop kunnen anticiperen.

Persberichten
geplaatst op: 12-11-2010

Verzekerde nieuwe melkkoe

Verzekerde nieuwe melkkoe

Afgelopen maandag hebben oppositiepartijen bij de behandeling van het Belastingplan 2011 bezwaar gemaakt tegen de plannen van de regering om de btw op toegangsbiljetten in de culturele sector te verhogen van het lage btw-tarief naar het hoge tarief. Daar is veel weerstand tegen. Om het financiële effect van het amendement op te vangen hebben de oppositiepartijen een alternatief voorstel ingediend.