Adfiz nieuws

Persberichten
geplaatst op: 29-9-2011

Adfiz, OvFD en CFD eisen volledig eerbiedigende werking

Adfiz, OvFD en CFD eisen volledig eerbiedigende werking

De markt is in beweging en werkt hard aan een transitie waarbij het intermediair volledig aan de zijde van de klant komt te staan. Daarbij zijn en worden veel ingrijpende maatregelen getroffen met grote impact voor de praktijk van het intermediair. Het voorgestelde provisieverbod per 1 januari 2013 grijpt diep in op de bedrijfsvoering van veel kantoren. Adfiz, OvFD en CFD eisen daarom volledig eerbiedigende werking voor de contracten die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten.

Categorien: Beloning
Persberichten
geplaatst op: 9-9-2011

Adfiz-lid Jaap Meijers benoemd tot voorzitter World Federation of Insurance Intermediaries

Adfiz-lid Jaap Meijers benoemd tot voorzitter World Federation of Insurance Intermediaries

Oud BIPAR-voorzitter, en prominent Adfiz-lid, Jaap Meijers, is benoemd tot voorzitter van de World Federation of Insurance Intermediaries. Het is voor het eerst dat een Nederlandse voorzitter aantreedt bij deze belangrijke organisatie voor het intermediair.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 25-8-2011

Rechtstreekse benadering doet afbreuk aan zorgvuldige adviespraktijk

Rechtstreekse benadering doet afbreuk aan zorgvuldige adviespraktijk

Adfiz ontvangt steeds vaker signalen van leden dat aanbieders de afspraken over rechtstreekse benadering schenden. In veel gevallen is zo’n rechtstreekse benadering niet in het belang van de klant. Meest recente voorbeeld is Reaal die de klanten van adviseurs/bemiddelaars direct aanschrijft met de mogelijkheid om in execution only het verzekerd bedrag bij AOV aan te passen. Hiermee doet Reaal afbreuk aan een zorgvuldige adviespraktijk.

Publicaties
geplaatst op: 3-8-2011

VB: Column Europa - juli 2011

VB: Column Europa - juli 2011

Op 28 juli jl. verscheen een Europa-column van Adfiz in het Verzekeringsblad. Rob Groenemeijer beschouwt in deze column de ontwikkelingen om te komen tot een uniforme markt.

Persberichten
geplaatst op: 2-8-2011

Adfiz: nu beleggingspolis verbeteren kan duizenden euro’s voordeel opleveren

Adfiz: nu beleggingspolis verbeteren kan duizenden euro’s voordeel opleveren

Adfiz adviseert consumenten met een beleggingsverzekering niet langer te wachten op compensatiebrieven van de verzekeraars, nu die in sommige gevallen nog uitblijven. Adviseurs die werken  met de BeleggingsPolisCheck kunnen de te verwachten compensatie voorrekenen en nu al aangeven of een verbetertraject interessant is. Hiermee kunnen de huidige kosten drastisch verlaagd worden, hetgeen een substantieel hoger eindkapitaal kan opleveren. Bovendien zijn de belangrijkste (ook fiscale) randvoorwaarden inmiddels ingevuld om zonder nadelige gevolgen over te stappen als er (buiten de huidige aanbieder om) betere alternatieven zijn.

Nieuws
geplaatst op: 14-7-2011

Hans de Bruijn (Adfiz) in Nieuwsuur over pensioenen

Hans de Bruijn (Adfiz) in Nieuwsuur over pensioenen

Donderdag 14 juli treedt Adfiz-bestuurslid Hans de Bruijn als onafhankelijk pensioenadviseur op in Nieuwsuur (Ned. 2, 22.00 uur). Adfiz vond het van belang aan deze uitzending mee te werken omdat zij hiermee een bijdrage kan leveren aan het vergroten van het pensioenbewustzijn. Bovendien biedt het een uitgelezen kans om de meerwaarde te laten zien van een onafhankelijk (pensioen)adviseur die aan de kant van de klant staat.

Persberichten
geplaatst op: 13-7-2011

Teveel onduidelijkheid over rechten klant bij AOV

Teveel onduidelijkheid over rechten klant bij AOV

Adfiz scant AOV-voorwaarden. Adfiz is in april een project gestart om meer duidelijkheid te scheppen in het veld van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Een heldere classificatie van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen moet voor de adviseur en klant bijdragen aan een verantwoorde keuze van een product en juiste verwachtingen over de dekking.

Persberichten
geplaatst op: 5-7-2011

Robert-Jan van Loon nieuwe adjunct directeur Adfiz

Robert-Jan van Loon nieuwe adjunct directeur Adfiz

Per 1 augustus treedt Robert-Jan van Loon aan als adjunct-directeur bij Adfiz. Van Loon is momenteel werkzaam bij de AFM als senior toezichthouder. Irene Okkerman zal per 1 september invulling gaan geven aan een langer gekoesterde wens om een eigen organisatie-projectbureau te gaan opzetten. In die hoedanigheid blijft zij zeker tot het eind van dit jaar verbonden aan Adfiz om invulling te geven aan enkele belangrijke lopende projecten.

Nieuws
geplaatst op: 28-6-2011

Uitspraak hoger beroep collectieve juridische procedure AFM-heffingen 2008

Uitspraak hoger beroep collectieve juridische procedure AFM-heffingen 2008

Vorige week heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de bezwaren tegen de kostenstijging van het doorlopend toezicht 2008 van de AFM in hoger beroep ongegrond verklaard. Doorslaggevend daarbij lijkt het feit dat een stijging van de heffingen met meer dan 80% door het CBb niet als buitensporig wordt beoordeeld.

Persberichten
geplaatst op: 17-6-2011

Adfiz-statement AFM-onderzoek naar AOV

Adfiz-statement AFM-onderzoek naar AOV

Gisteren heeft de AFM haar onderzoek naar Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) voor zelfstandigen gepubliceerd. De toezichthouder heeft dit product getoetst op belangrijke criteria als kostenefficiëntie, nut, veiligheid en begrijpelijkheid. De conclusie is dat er in de markt, naast goede arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ook verzekeringen voorkomen die onvoldoende toegevoegde waarde hebben voor de klant doordat verzekeraars het belang van de klant onvoldoende centraal stellen. De AFM stelt daarom dat verzekeraars hun producten alsnog moeten toetsen op genoemde belangrijke criteria. Adfiz deelt de AFM-visie dat klantbelang het uitgangspunt moet zijn bij iedere AOV. Adfiz vindt het daarom goed dat de AFM dit onderzoek heeft gedaan, Adfiz heeft echter in het kader van de scope van het onderzoek en de toekomstbestendigheid wel enige bedenkingen ten aanzien van de aanbevelingen.