Adfiz nieuws

Persberichten
geplaatst op: 14-4-2011

Reactie Adfiz op voorstel minister De Jager inzake uitwerking regelgeving provisieverbod

Reactie Adfiz op voorstel minister De Jager inzake uitwerking regelgeving provisieverbod

Minister De Jager heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer zijn voornemens over de nieuwe provisieregels bekend gemaakt. Al met al zijn er nog teveel thema’s onbehandeld of is er nog teveel onderhanden werk waardoor Adfiz nog niet met tevredenheid kan spreken over de uitkomsten tot nu toe. Niettemin ademt de geest van de brief voldoende uit dat het ministerie van Financiën veel waarde hecht aan onafhankelijk advies en de onafhankelijk adviseur en inziet dat deze uitsluitend kan floreren bij een geborgd level playing field.

Persberichten
geplaatst op: 5-4-2011

Klantbelang gebaat bij onafhankelijk belangenbehartiger bij schade

Klantbelang gebaat bij onafhankelijk belangenbehartiger bij schade

Verzekeraars handelen volgens een nieuw protocol bij de afhandeling van een melding van schade bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering: het Schadeprotocol bij Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het heeft tot doel om de (informatie)plichten van verzekeraars en de rechten van een verzekerde bij een ingediende claim duidelijk te verwoorden en het imago van verzekeraars in het algemeen en die van arbeidsongeschiktheidsverzekeraars in het bijzonder te verbeteren.

Publicaties
geplaatst op: 24-3-2011

VVP: Opinie "Eenvoud leidt af van hoofdzaak"

VVP: Opinie "Eenvoud leidt af van hoofdzaak"

Op 23 maart jl. is de opinie "Eenvoud leidt af van hoofdzaak" door Hanneke Hartman in VVP verschenen.

Persberichten
geplaatst op: 14-3-2011

AFM onnodig verwarrend over passende provisie betalingsbeschermers

AFM onnodig verwarrend over passende provisie betalingsbeschermers

De AFM heeft vorige week de uitkomsten gepubliceerd van haar onderzoek bij een aantal verzekeraars naar de passendheid van provisies op betalingsbeschermers. Adfiz is verheugd dat de AFM constateert dat bij betalingsbeschermers excessieve provisies van 70% en 80% (van de koopsom) niet meer voorkomen. Overigens vindt Adfiz dat de AFM op ongelukkige wijze haar bevindingen heeft gepresenteerd.

Categorien: Beloning
Persberichten
geplaatst op: 4-3-2011

Steun Adfiz voor onderzoek naar Neutraal Financieringsinstituut Financieel Dienstverleners (NFI)

Steun Adfiz voor onderzoek naar Neutraal Financieringsinstituut Financieel  Dienstverleners (NFI)

Adfiz gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid van de oprichting van een neutraal financieringsinstituut. Adfiz pakt hiermee de suggestie op die drs. Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General recent deed.

Categorien:
Publicaties
geplaatst op: 4-3-2011

VVP: Adfiz pleit voor nieuwbouw deskundigheidsbouwwerk Wft

VVP: Adfiz pleit voor nieuwbouw deskundigheidsbouwwerk Wft

Op 2 maart jl. is de visie van "Adfiz pleit voor nieuwbouw deskundigheidsbouwwerk Wft " in VVP verschenen.

Persberichten
geplaatst op: 2-3-2011

Adfiz geeft visie op het toekomstig deskundigheidsbouwwerk

Adfiz geeft visie op het toekomstig deskundigheidsbouwwerk

Adfiz presenteert vandaag het position paper “Visie op het bouwwerk deskundigheid Wft”.

Persberichten
geplaatst op: 17-2-2011

Boer zoekt ruzie?

Boer zoekt ruzie?

De dinsdag door de directeur van het Verbond van Verzekeraars Leo de Boer gehouden speech op het Hypotheken Event heeft in de Telegraaf en in de vakpers geleid tot ‘nieuws’ en doet hier en daar de gemoederen weer oplaaien. Begrijpelijk, maar onnodig, want De Boer heeft niets nieuws verteld. Over de onderwerpen die De Boer aansnijdt heeft ook Adfiz een mening, en ook die is geen nieuws meer, want inmiddels breed uitgedragen bij onder meer het ministerie van Financiën. Niettemin wil Adfiz erop wijzen dat uit de woorden van De Boer klip-en-klaar blijkt dat de verzekeraars een nogal eigenzinnige kijk op het klantbelang hebben. Daarmee zoekt hij ruzie met de klant, en dus met diens belangenbehartiger, de onafhankelijk financieel adviseur.

Persberichten
geplaatst op: 7-2-2011

Loek Hermans nieuwe voorzitter van Adfiz

Loek Hermans nieuwe voorzitter van Adfiz

Per 1 maart treedt Loek Hermans aan als voorzitter van Adfiz. De combinatie van een brede maatschappelijke en politieke ervaring en grote kennis van ondernemersvraagstukken maken van Hermans de ideale voorzitter voor de branchevereniging die met haar leden een grote transformatie doormaakt. Hermans volgt Bob Veldhuis op, die wel aanblijft in het bestuur in de functie van vice-voorzitter.

Publicaties
geplaatst op: 2-2-2011

VVP: Opinie "Klip en klaar"

VVP: Opinie "Klip en klaar"

Op 2 februari is een Opinie van Adfiz verschenen in VVP.