Adfiz nieuws

Persberichten
geplaatst op: 19-10-2011

Onheus en onverantwoord nieuw beloningsbeleid Avéro

Onheus en onverantwoord nieuw beloningsbeleid Avéro

Avéro heeft de markt verrast met haar nieuwe beloningsbeleid voor zorgverzekeringen. De argumenten die zij daarvoor aanvoert zijn onheus, en de uitvoering van het nieuwe beleid is onverantwoord. Adfiz zal Avéro hierop aanspreken.

Persberichten
geplaatst op: 16-10-2011

Nationale-Nederlanden kiest voor directe concurrentie met intermediair

Nationale-Nederlanden kiest voor directe concurrentie met intermediair

Nationale-Nederlanden heeft haar plannen bekendgemaakt om voortaan onder één naam alle distributiekanalen te bedienen, zowel het onafhankelijk intermediair als direct met eigen adviseurs en via internet. NN benadrukt daarbij een intermediaire organisatie te zijn en te blijven, maar blijkt tevens zeer vastberaden het intermediair voortaan via het directe kanaal met NN-producten te beconcurreren.

Publicaties
geplaatst op: 7-10-2011

VVP Opinie: Gelijk speelveld verbetert zicht op verschillende speelwijzen

VVP Opinie: Gelijk speelveld verbetert zicht op verschillende speelwijzen

Op 5 oktober jl. is de opinie ‘Gelijk speelveld verbetert zichtop verschillende speelwijzen" door Hanneke Hartman in VVP verschenen.

Persberichten
geplaatst op: 5-10-2011

Adfiz zal begeleidende rol StFD bij invullen Self Assessment zelf vormgeven

Adfiz zal begeleidende rol StFD bij invullen Self Assessment zelf vormgeven

Vandaag is bekend geworden dat de Stichting Financiële Dienstverlening zal worden ontbonden. Adfiz maakt sinds de oprichting deel uit van het bestuur van de StFD. In dit bestuur hadden adviseurs/bemiddelaars en aanbieders zitting. Omdat het in het licht van de toekomst niet logisch is gezamenlijk de StFD aan te sturen en omdat het inmiddels efficiënter is geworden deze activiteiten door de AFM te laten uitvoeren, is besloten tot ontbinding van de StFD. Adfiz onderschrijft dit. Adfiz wil de "voorportaalfunctie" van StFD vanaf 2012 zelf in gaan vullen, in ieder geval waar het vragen over het Self Assessment betreft.

Persberichten
geplaatst op: 29-9-2011

Adfiz, OvFD en CFD eisen volledig eerbiedigende werking

Adfiz, OvFD en CFD eisen volledig eerbiedigende werking

De markt is in beweging en werkt hard aan een transitie waarbij het intermediair volledig aan de zijde van de klant komt te staan. Daarbij zijn en worden veel ingrijpende maatregelen getroffen met grote impact voor de praktijk van het intermediair. Het voorgestelde provisieverbod per 1 januari 2013 grijpt diep in op de bedrijfsvoering van veel kantoren. Adfiz, OvFD en CFD eisen daarom volledig eerbiedigende werking voor de contracten die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten.

Categorien: Beloning
Persberichten
geplaatst op: 9-9-2011

Adfiz-lid Jaap Meijers benoemd tot voorzitter World Federation of Insurance Intermediaries

Adfiz-lid Jaap Meijers benoemd tot voorzitter World Federation of Insurance Intermediaries

Oud BIPAR-voorzitter, en prominent Adfiz-lid, Jaap Meijers, is benoemd tot voorzitter van de World Federation of Insurance Intermediaries. Het is voor het eerst dat een Nederlandse voorzitter aantreedt bij deze belangrijke organisatie voor het intermediair.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 25-8-2011

Rechtstreekse benadering doet afbreuk aan zorgvuldige adviespraktijk

Rechtstreekse benadering doet afbreuk aan zorgvuldige adviespraktijk

Adfiz ontvangt steeds vaker signalen van leden dat aanbieders de afspraken over rechtstreekse benadering schenden. In veel gevallen is zo’n rechtstreekse benadering niet in het belang van de klant. Meest recente voorbeeld is Reaal die de klanten van adviseurs/bemiddelaars direct aanschrijft met de mogelijkheid om in execution only het verzekerd bedrag bij AOV aan te passen. Hiermee doet Reaal afbreuk aan een zorgvuldige adviespraktijk.

Publicaties
geplaatst op: 3-8-2011

VB: Column Europa - juli 2011

VB: Column Europa - juli 2011

Op 28 juli jl. verscheen een Europa-column van Adfiz in het Verzekeringsblad. Rob Groenemeijer beschouwt in deze column de ontwikkelingen om te komen tot een uniforme markt.

Persberichten
geplaatst op: 2-8-2011

Adfiz: nu beleggingspolis verbeteren kan duizenden euro’s voordeel opleveren

Adfiz: nu beleggingspolis verbeteren kan duizenden euro’s voordeel opleveren

Adfiz adviseert consumenten met een beleggingsverzekering niet langer te wachten op compensatiebrieven van de verzekeraars, nu die in sommige gevallen nog uitblijven. Adviseurs die werken  met de BeleggingsPolisCheck kunnen de te verwachten compensatie voorrekenen en nu al aangeven of een verbetertraject interessant is. Hiermee kunnen de huidige kosten drastisch verlaagd worden, hetgeen een substantieel hoger eindkapitaal kan opleveren. Bovendien zijn de belangrijkste (ook fiscale) randvoorwaarden inmiddels ingevuld om zonder nadelige gevolgen over te stappen als er (buiten de huidige aanbieder om) betere alternatieven zijn.

Nieuws
geplaatst op: 14-7-2011

Hans de Bruijn (Adfiz) in Nieuwsuur over pensioenen

Hans de Bruijn (Adfiz) in Nieuwsuur over pensioenen

Donderdag 14 juli treedt Adfiz-bestuurslid Hans de Bruijn als onafhankelijk pensioenadviseur op in Nieuwsuur (Ned. 2, 22.00 uur). Adfiz vond het van belang aan deze uitzending mee te werken omdat zij hiermee een bijdrage kan leveren aan het vergroten van het pensioenbewustzijn. Bovendien biedt het een uitgelezen kans om de meerwaarde te laten zien van een onafhankelijk (pensioen)adviseur die aan de kant van de klant staat.