BedrijfsVergelijkend Onderzoek

Sinds twee jaar houden we aan het begin van het jaar de nieuwjaarspeiling om inzicht te geven in de bedrijfseconomische ontwikkelingen bij advieskantoren. Dit smaakt duidelijk naar meer. Op verzoek van veel leden starten we dan ook weer met het BedrijfsVergelijkend Onderzoek (BVO). Tijdens een BVO spiegel je je kantoor aan vergelijkbare kantoren. De inzichten die dit oplevert helpen je bij je ondernemerschap. De goede ervaringen met de nu afgeronde pilot zijn meegenomen in de opzet van het BVO.   

BVO scherpt ondernemersvisie aan 

Een goed BVO geeft inzicht en richting. Door met collega's over uitkomsten te sparren creëer je de gelegenheid elkaar te inspireren en visies op de toekomst te slijpen. We delen kennis en ervaringen. Met het BVO zorgen we ervoor dat je met goede en vergelijkbare advieskantoren in een vertrouwde omgeving kunt sparren met elkaar. Het BVO bestaat uit een benchmarkrapport en een werksessie waarbij het rapport als uitgangspunt dient.  

Voordeel voor leden 

Het BVO is ontwikkeld door SVC samen met ons en de Adfiz-leden uit de pilotgroep. SVC voert het onderzoek uit. Het BVO is voor hele branche beschikbaar, ook omdat dat betere benchmarkgegevens oplevert. Adfiz-leden krijgen korting 

  

Niet Adfiz 

Adfiz-lid 

Rapportage  

€ 275,-- 

€ 245,-- 

Rapportage met sparsessie 

€ 385,-- 

€ 315,-- 

  

Wat krijg je met het BVO? 

Het BVO moet de volgende informatie opleveren:  

  • Waar staat jouw bedrijf?  
  • Waar sta je ten opzichte van je collega-bedrijven 
  • Zijn jouw kosten te hoog of is je productiviteit te laag? Of doe je het juist beter dan collega's? 

De benchmark geeft inzicht in hoe jouw bedrijf staat ten opzichte van het gemiddelde van vergelijkbare bedrijven qua omvang en soort werkzaamheden. Onderzoek data worden in een sparsessie toegelicht aan de deelnemende bedrijven. Als het aantal deelnemende kantoren het toelaat dan worden deze sessies ingedeeld op FTE en/of type kantoor.  

De benchmark richt zich specifiek op de resultatenrekening en is opgezet langs 4 kwadranten welke we nader beoordelen: 

  • Omzet en portefeuille (bemiddelingsprovisie, volmacht beloning, serviceabonnementen, advies en bemiddeling ) 
  • Personeel & organisatie (bezetting en kosten) 
  • Overige bedrijfskosten (Automatiseringskosten, huisvesting, etc.) 
  • Rendement (EBIT, EBITDA en resultaat voor belastingen) 

Meedoen? 

Meld je aan via https://www.svcgroep.nl/bvo. Je kan hier aangeven of je Adfiz-lid bent. 

Vertrouwelijk:  

Voor bedrijfsvergelijkend onderzoek is vertrouwelijkheid en adequaat gegevensbeheer cruciaal. SVC vindt dat dan ook zeer belangrijk. Ontvangen data zijn alleen voor de onderzoekers inzichtelijk. SVC gebruikt de ontvangen data niet voor andere doeleinden. Adfiz ontvangt de (niet naar kantoren terug te herleiden) overall cijfers wat inzicht geeft in ontwikkelingen van de branche.  

  

*SVC is een specialist in intermediaire distributie van financiële diensten en werkt uitsluitend in de branche voor financiële dienstverlening. Binnen SVC werken auditors, adviseurs en accountants gezamenlijk aan opdrachten.