Kennisportalen

Actief klantbeheer
Kennisportaal

Alles wat je helpt bij Actief Klantbeheer vind je in dit dossier, zoals een stappenplan, model en softwarepakketten.

Aflossingsvrij
Kennisportaal

Hier vind je o.a. het stappenplan Aflossingsvrij. Dit helpt om actief je klanten met een aflossingsvrije hypotheek te benaderen.

Assurantiebelasting en BTW
Kennisportaal

Als adviseur/bemiddelaar heb je te maken met twee omzetgerelateerde belastingen die je (mogelijk) moet afdragen aan de Belastingdienst. Dat zijn de assurantiebelasting en BTW. Op dit kennisportaal vind je hier meer informatie over.

Cyber
Kennisportaal

In dit portaal Cyberrisico’s vind je informatie, tips en tools om als adviseur aan de slag te gaan met cyberveiligheid.

Directe Schadeafhandeling (DSA)
Kennisportaal

Sinds 1 juli is de regeling Directe Schadeafhandeling (DSA) voor particulier verzekerde personenauto’s in werking getreden. Alle kennis die we hier de afgelopen maanden met je hebben gedeeld hebben gebundeld in een dit kennisportaal.

Europa
Kennisportaal

Alles wat je moet weten over de Europese richtlijnen, zoals IDD, Mifid en MCD.

Kwaliteit
Kennisportaal

De Stuurgroep Kwaliteit heeft voor de vereniging een visie op kwaliteit in dienstverlening vastgesteld in het whitepaper “Kiezen voor Kwaliteit”. Alle informatie, documenten en hulpmiddelen die de elementen van kwaliteit uit dit paper nader invullen vind je hier.

Nationaal Regime
Kennisportaal

In dit kennisportaal vind je (bijna) alle informatie om aan de Nationaal regime regels te voldoen.

Nieuw pensioenstelsel
Kennisportaal

Naar verwachting wordt begin 2022 het definitieve wetsvoorstel voor herziening van het pensioenstelsel bij de Tweede Kamer ingediend. Om je tijdig en zo goed mogelijk te ondersteunen bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel hebben we het kennisportaal Nieuw pensioenstelsel ontwikkeld.

Oekraïne en Rusland
Kennisportaal

Russische inval in Oekraïne

Privacy
Kennisportaal

De privacy regels hebben veel impact op de bedrijfsvoering. Hoe krijg je hier grip op? Wij delen dit op een eenvoudige en toegankelijke manier.

Risicomanagement
Kennisportaal

In dit portaal bieden we inzichten en tools die kunnen helpen een antwoord te geven op de veranderende wensen van de klant op het gebied van risico’s.

Sanctiewetgeving en witwassen
Kennisportaal

De aanpak van witwassen en crimineel geld staat hoog op de politieke agenda. Het is daarom belangrijk dat je beheermaatregelen treft. Wij helpen je daarbij middels dit portaal.

SFDR
Kennisportaal

In dit portaal vind je handvatten (o.a. modellen en een webinar) en informatie over de SFDR en hoe je als adviseur aan deze wetgeving kunt voldoen.

Transparantie in dienstverlening
Kennisportaal

Vanuit een sterke visie op hoe je consumenten zinvol informeert over financiële dienstverlening helpen we je met dit kennisportaal daaraan invulling te geven. Daarbij ligt de nadruk op de waarde van advies.

Duurzame Ontwikkeling
Kennisportaal

In dit kennisportaal vind je informatie die je kan helpen bij het bepalen van je rol in verduurzamingstrajecten en hoe je die rol kunt pakken. Ook vind je hier informatie over opleidingen en trainingen, bieden we informatie over eventuele samenwerkingspartners en leggen we uit waar je relevante regelgeving en informatie over subsidieregelingen kunt vinden.

Wet arbeidsmarkt in balans
Kennisportaal

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. We helpen je met uitleg, modeldocumenten en een stappenplan om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Kennisportaal

Op 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wetgeving heeft tot doel het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verstevigen. In dit kennisportaal vatten we de kernpunten van de WBTR voor je samen en bieden we je tools om je klanten verder te helpen.

WFT-portaal
Kennisportaal

De snelste weg naar compliance

Zorgcollectiviteiten
Kennisportaal

In dit portaal vind je antwoord op de vraag hoe je aan de gedragscode voldoet en invulling kunt geven aan waardevolle zorgcollectiviteiten door o.a. zorginhoudelijke afspraken te maken.

Zorgplicht
Kennisportaal

In dit portaal vind je o.a. de artikelenserie voor VVP, de presentatie van ons Zorgplicht-seminar en alle belangrijke modelteksten om goede afspraken met je klant te maken.