Kennisportalen

Actief klantbeheer
Kennisportaal

Alles wat je helpt bij Actief Klantbeheer vind je in dit dossier, zoals een stappenplan, model en softwarepakketten.

Aflossingsvrij
Kennisportaal

Hier vind je o.a. het stappenplan Aflossingsvrij. Dit helpt om actief je klanten met een aflossingsvrije hypotheek te benaderen.

Cyber
Kennisportaal

In dit portaal Cyberrisico’s vind je informatie, tips en tools om als adviseur aan de slag te gaan met cyberveiligheid.

Europa
Kennisportaal

Alles wat je moet weten over de Europese richtlijnen, zoals IDD, Mifid en MCD.

Privacy
Kennisportaal

De privacy regels hebben veel impact op de bedrijfsvoering. Hoe krijg je hier grip op? Wij delen dit op een eenvoudige en toegankelijke manier.

Risicomanagement
Kennisportaal

In dit portaal bieden we inzichten en tools die kunnen helpen een antwoord te geven op de veranderende wensen van de klant op het gebied van risico’s.

Sanctiewetgeving en witwassen
Kennisportaal

De aanpak van witwassen en crimineel geld staat hoog op de politieke agenda. Het is daarom belangrijk dat je beheermaatregelen treft. Wij helpen je daarbij middels dit portaal.

Transparantie in dienstverlening
Kennisportaal

Vanuit een sterke visie op hoe je consumenten zinvol informeert over financiële dienstverlening helpen we je met dit kennisportaal daaraan invulling te geven. Daarbij ligt de nadruk op de waarde van advies.

Wet arbeidsmarkt in balans
Kennisportaal

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. We helpen je met uitleg, modeldocumenten en een stappenplan om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

Zorgcollectiviteiten
Kennisportaal

In dit portaal vind je antwoord op de vraag hoe je aan de gedragscode voldoet en invulling kunt geven aan waardevolle zorgcollectiviteiten door o.a. zorginhoudelijke afspraken te maken.

Zorgplicht
Kennisportaal

In dit portaal vind je o.a. de artikelenserie voor VVP, de presentatie van ons Zorgplicht-seminar en alle belangrijke modelteksten om goede afspraken met je klant te maken.

SFDR
Kennisportaal

In dit portaal vind je handvatten (o.a. modellen en een webinar) en informatie over de SFDR en hoe je als adviseur aan deze wetgeving kunt voldoen.

Verduurzaming
Kennisportaal

In dit kennisportaal vind je informatie die je kan helpen bij het bepalen van je rol in verduurzamingstrajecten en hoe je die rol kunt pakken. Ook vind je hier informatie over opleidingen en trainingen, bieden we informatie over eventuele samenwerkingspartners en leggen we uit waar je relevante regelgeving en informatie over subsidieregelingen kunt vinden.

Assurantiebelasting en BTW
Kennisportaal

Als adviseur/bemiddelaar heb je te maken met twee omzetgerelateerde belastingen die je (mogelijk) moet afdragen aan de Belastingdienst. Dat zijn de assurantiebelasting en BTW. Op dit kennisportaal vind je hier meer informatie over.