Kennisdossiers

Actief klantbeheer
Kennisdossier

Alles wat je helpt bij Actief Klantbeheer vind je in dit dossier, zoals een stappenplan, model en softwarepakketten.

Aflossingsvrij
Kennisdossier

Hier vind je o.a. het stappenplan Aflossingsvrij. Dit helpt om actief je klanten met een aflossingsvrije hypotheek te benaderen.

Cyber
Kennisdossier

In dit dossier Cyberrisico’s vind je informatie, tips en tools om als adviseur aan de slag te gaan met cyberveiligheid.

Europa
Kennisdossier

Alles wat je moet weten over de Europese richtlijnen, zoals IDD, Mifid en MCD.

Privacy
Kennisdossier

De privacy regels hebben veel impact op de bedrijfsvoering. Hoe krijg je hier grip op? Wij delen dit op een eenvoudige en toegankelijke manier.

Risicomanagement
Kennisdossier

In dit dossier bieden we inzichten en tools die kunnen helpen een antwoord te geven op de veranderende wensen van de klant op het gebied van risico’s.

Sanctiewetgeving en witwassen
Kennisdossier

De aanpak van witwassen en crimineel geld staat hoog op de politieke agenda. Het is daarom belangrijk dat je beheermaatregelen treft. Wij helpen je daarbij middels dit dossier.

Transparantie in dienstverlening
Kennisdossier

Vanuit een sterke visie op hoe je consumenten zinvol informeert over financiële dienstverlening helpen we je met dit kennisdossier daaraan invulling te geven. Daarbij ligt de nadruk op de waarde van advies.

Wet arbeidsmarkt in balans
Kennisdossier

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. We helpen je met uitleg, modeldocumenten en een stappenplan om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

Zorgcollectiviteiten
Kennisdossier

In dit dossier vind je antwoord op de vraag hoe je aan de gedragscode voldoet en invulling kunt geven aan waardevolle zorgcollectiviteiten door o.a. zorginhoudelijke afspraken te maken.

Zorgplicht
Kennisdossier

In dit dossier vind je o.a. de artikelenserie voor VVP, de presentatie van ons Zorgplicht-seminar en alle belangrijke modelteksten om goede afspraken met je klant te maken.