Wft Compliance Audits

Met het Wft-portaal weten Adfiz-leden in iedere situatie precies wat de Wft van ze verlangt. In heldere taal, ontdaan van franje. Zo voldoe je efficiënt aan wet- en regelgeving. En heb je een prima basis om je eigen dienstverlening en advisering op uit te bouwen. Maar wil je weten of de werkwijze op je kantoor overeenkomt met de eisen uit de Wft? En wil  je zeker zijn  dat je advies en advieslegging voldoen aan de gestelde richtlijnen? Dan kun je een Wft Compliance Audit laten uitvoeren door een expert. Adfiz leden kunnen via SC&M deze audit laten uitvoeren tegen 10% korting.

De Wft Compliance Audit

Met deze audit word je door onafhankelijke auditors beoordeeld of de toepassing van de Wft, jouw klantadvisering en de adviesvastlegging binnen je  kantoor voldoen aan de in de Wft gestelde eisen. De audit bestaat uit een deskresearch op basis van de door jou ingezonden stukken. Tevens wordt een aantal hypotheekadviesdossiers geanalyseerd. Daarna vindt een onderzoek door één van onze deskundigen op jouw kantoor plaats.

Een eventuele vervolgstap op de Wft Compliance Audit is het krijgen van verdere ondersteuning om de aanbevelingen die door SC&M zijn gedaan door te voeren in je organisatie. Daarnaast geven zij ondersteuning bij het aanvragen van een AFM vergunning.

Kortom: SC&M biedt ondersteuning die samenhangt met compliance. Als Adfiz-lid ontvang je 10% korting op de tarieven van SC&M (excl de reiskosten en BTW).

Meer informatie? Ga naar http://www.sc-m.nl