Zakelijk verzekerd zijn

Doe de check

Voldoe jij nog aan de eisen van je verzekeraar?

Voorkom dat de verzekeraar uitkering mag weigeren

 Print

Je hebt een onderneming en hebt je voor verschillende risico’s verzekerd. Klaar, zou je denken. Maar niets is minder waar. Je moet van de verzekeraar aan de eisen van de wet en verzekeraar voldoen en blijven voldoen. Doe je dit niet, dan kan de verzekeraar uitkering weigeren wanneer je bij schade aanspraak wilt maken op de verzekering.

Doe minimaal 1 keer per jaar de noodzakelijke checks en voorkom verrassingen. Finfin van Adfiz geeft inzicht in 6 veelvoorkomende checks.

Je bent alleen verzekerd voor de bedrijfsactiviteiten die op de polis staan. Denk er ook aan dat al je bedrijven op uw polissen vermeld staan. Voor activiteiten die niet onder de bedrijfsomschrijving vallen ben je niet verzekerd. Zodra je nieuwe activiteiten ontplooit, zorg dat het dan bekend is bij je adviseur.

Met algemene leveringsvoorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten jij en je klant hebben. Check of alle diensten en producten die je levert onder de leveringsvoorwaarden vallen. En heb je de algemene leveringsvoorwaarden goed in de overeenkomst gezet? Want mocht je aansprakelijk worden gesteld bij het verkeerd uitvoeren van diensten en/of leveren van producten moet je je hier op kunnen beroepen.

Pas op! Veel opdrachtgevers hebben inkoopvoorwaarden en sluiten uw algemene leveringsvoorwaarden uit. Controleer dit op tijd.

Voldoet je organisatie aan alle Arboverplichtingen? Dat is wettelijk verplicht en je wordt zelfs beboet als je je hier niet aan houdt. Het kan ook gevolgen hebben voor je verzekeringen. Onder de Arboverplichtingen vallen in ieder geval:

  • een risico-inventarisatie & -evaluatie
  • een bedrijfshulpverlener aangesteld
  • een bedrijfshulpverlening plan opgesteld

Denk aan:

  • de brandblussers
  • de geldigheid van het certificaat van de alarminstallatie
  • de kwaliteit van de elektrische installatie (norm NEN 1010 )
  • de opslag en afvoer van afval
  • de geldigheid van beveiligingscertificaten van bedrijfsauto’s met alarminstallatie

In veel polisvoorwaarden van verzekeraars staat genoteerd hoe vaak je een controle moet uitvoeren op brandblussers, alarminstallatie en elektrische installatie. Doe je dit niet, dan ben je in geval van schade niet meer verzekerd. Hetzelfde geldt voor de manier waarop je afval opslaat en afvoert. Zo is bij veel verzekeraars schade door brand in afval dat tegen de muur van het bedrijfspand aanstaat niet verzekerd.

Stel: je bezit een bedrijfspand van 6 ton. Naast je pand staat een historisch gebouw ter waarde van 4 miljoen euro. In jouw pand ontstaat brand en deze slaat over naar het gebouw ernaast. Door de verzekeraar van je buurman word je aansprakelijk gesteld. Je kunt dan je aansprakelijkheidsverzekering aanspreken, maar deze keert alleen uit als het verzekerde bedrag voldoende is. Controleer jaarlijks of het verzekerde bedrag nog voldoende is.

De Wet Bezava (voluit: Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters) is per 1 januari 2014 in werking getreden. Werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan worden nu ook toegerekend aan de voormalig werkgever. Dit heeft tot gevolg dat naast de gedifferentieerde premie voor WGA-Vast nu ook een gedifferentieerde premie voor Ziektewet (maximaal 2 jaar) en WGA-Flex (maximaal 10 jaar) in rekening wordt gebracht bij de werkgever.

Let op: WGA-Vast en -Flex worden per 2017 samengevoegd. Bekijk goed of eigenrisicodragerschap Ziektewetuitkering en WGA interessant is. Een tijdelijke zieke kracht kan u duur komen te staan en is een last voor werknemer. Vooral voor grote werkgevers met veel personeel in dienst. Laat u daarom bijstaan door een adviseur hoe u dit het beste kunt inregelen.

Let op, dit zijn de meest voorkomende checks. De lijst is niet uitputtend. Uiteindelijk moet u de checks doen die bij uw specifieke bedrijfsverzekeringen horen. Zo moet bijvoorbeeld een eigenaar van een vuurwerkopslag aan andere eisen voldoen dan een internetondernemer. En spelen locatie of type werkzaamheden ook mee in de eisen die de verzekeraar aan uw onderneming stelt.  

Nog vragen?

Bent u benieuwd naar de checks die bij uw onderneming passen? Stel uw vraag hier en ontvang antwoord van de beste adviseurs. Vrij en zonder voorwaarden.

Dit veld hoeft u niet in te vullen
loading
Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens ons privacy statement.

Deel deze
pagina