Inzicht in: scheiden

Antwoorden op jouw vragen

"Blij met de goede afspraken voor de kinderen en over het geld"

Scheiden wat te doen?

Praktijkverhaal: scheiden, wat nu?

Scheiden wat te doen bij zo'n situatie?

 Print

Als je gaat trouwen ga je er natuurlijk niet vanuit dat het huwelijk op een dag strandt. Helaas is die kans er wel. Eén op de drie huwelijken in Nederland houdt geen stand. Naast de emotionele gevolgen die dit heeft, moeten er ook veel knopen doorgehakt worden over praktische zaken. Arie van den Top van IB Consult weet als geen ander wat er bij een scheiding komt kijken.

Een verhaal uit de praktijk

Van den Top: “Enige tijd geleden belde Bert en vertelde dat zijn huwelijk met Sandra geen basis meer bood voor de toekomst. Ze besloten om uit elkaar te gaan en vroegen mijn hulp als financieel adviseur/mediator (MfN).” Van den Top maakte een afspraak voor een eerste gesprek. “Tijdens zo’n eerste gesprek worden gegevens uitgewisseld en wordt er aandacht besteed aan de scheidingsoorzaak. Het is belangrijk om te verifiëren of relaties "on speaking terms" zijn voordat we de belangrijke onderwerpen zoals, kinderen, alimentatie, woning, vermogen etc., bespreken. Onderliggende boosheid of niet uitgesproken gedachten kunnen in de loop van de gesprekken lijden tot een zeer moeizaam overleg.”

De conclusie na het eerste gesprek was dat Bert en Sandra er beiden van overtuigd zijn dat hun relatie over was en dat het beter was dat ieder zijns weegs zou gaan. Van den Top: “In het gesprek werd aangegeven dat de zorg voor de kinderen een eerste prioriteit was, gevolgd door de woonsituatie van Sandra en de kinderen.”

Zorgplan voor de kinderen

In het tweede gesprek komt het zorgplan voor de kinderen aan de orde. Daarvoor liet Van den Top Bert en Sandra alvast wat huiswerk maken om goed inzicht te krijgen in de werkelijke kosten van hun kinderen. “Tijdens zo’n tweede gesprek buigen we ons over de invulling van het co-ouderschap. In de gesprekken daarna komen respectievelijk aan de orde: de partneralimentatie, de kinderalimentatie, het toekomstige wonen en de mogelijkheden daarvan voor beiden en natuurlijk de betaalbaarheid van hun woonwensen, de verdeling van de opgebouwde pensioenrechten en de verdeling van het opgebouwde vermogen en de spullen.”

Opstellen convenant

Na 4 sessies van ongeveer 2 uur is voor Van den Top duidelijk welke afspraken er zijn gemaakt. “Op dat moment kan ik gaan starten met het opstellen van het convenant. In het convenant zijn alle gemaakte afspraken terug te vinden. Dat is wel zo duidelijk en zo kan er later geen discussie meer over ontstaan. Na nog een afspraak waarin het concept convenant, minutieus, is doorgenomen, heb ik het definitieve convenant opgesteld. Dit is voor de ondertekening nog gecontroleerd door de advocaat die ook het verzoekschrift indient. We hebben een afspraak gemaakt op het kantoor van de advocaat voor de ondertekening, die vervolgens het verzoekschrift heeft ingediend bij de Rechtbank.”

Na zes weken vond de uitspraak plaats en is de echtscheiding ingeschreven bij de burgerlijke stand. “Bert en Sandra gaven aan dat het een zwaar traject was, maar dat zij blij waren dat er goede afspraken waren gemaakt over de kinderen en het geld. Scheiden is nooit leuk, maar we proberen het zo prettig mogelijk te laten verlopen”, aldus Van den Top.

Vragen over scheiden of de financiële afwikkeling?

Finfin van Adfiz geeft inzicht in de meest voorkomende situaties. Andere vragen of hulp nodig? Stel je vraag aan één van de aangesloten onafhankelijk financieel adviseurs. Anoniem en kosteloos.

Dit veld hoeft u niet in te vullen
loading
Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens ons privacy statement.

Zij bieden hulp
bij een scheiding

Deel deze
pagina

0
Hoi!
Wat vind je van deze pagina?