Inzicht in: scheiden

Antwoorden op jouw vragen

Wat te doen met je pensioen?

Pensioen na scheiding

Informatie over pensioen na scheiding

 Print

Het is niet het eerste waar je aan denkt na een scheiding, maar een scheiding heeft ook gevolgen voor het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Allereerst is het belangrijk dat je de pensioenfondsen waarbij jij en je ex-partner aangesloten zitten op de hoogte stelt van de scheiding. Dit kan door middel van het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen.

Het pensioen wordt uiteraard pas uitbetaald zodra je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, maar na een scheiding moet er wel het een en ander geregeld worden.

De AOW is individueel. Heb je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan heeft de scheiding geen invloed op de AOW. Ook na een scheiding heb je recht op een basispensioen in Nederland wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Ga je scheiden terwijl je al AOW ontvangt? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van de AOW-uitkering, die zal hoger worden omdat je niet meer met iemand samenwoont.

Het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap moet na een scheiding, tenzij anders afgesproken, verdeeld worden tussen jou en je ex-partner. Hoewel dit bedrag pas wordt uitbetaald wanneer je pensioengerechtigd bent, moeten jullie hier wel afspraken over maken. Wanneer jullie getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden heeft dit geen invloed op de verdeling van het pensioen, tenzij in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat je afstand doet van het pensioen. Het verdelen van het pensioen kan op twee manieren: verevening (hoofdregel) of conversie (optie).  

* Verevening

Indien je ex-partner en jij in gemeenschap van goederen of in beperkte gemeenschap zijn getrouwd, hebben jullie na de scheiding beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk: de standaardverdeling. Dit wordt geregeld door de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Voorwaarde is wel dat de scheiding binnen twee jaar na dato bij de desbetreffende pensioenfondsen gemeld wordt. Doe je dit niet, dan kan je veel geld mislopen. Je behoudt het recht op dit pensioen, maar moet dit mondeling met je ex-partner regelen wat kan leiden tot vervelende situaties. 


++ Voordelen

Bij verevening wordt het ouderdomspensioen 50/50 verdeeld. Heb jij het pensioen opgebouwd en komt je ex-partner vroegtijdig te overlijden? Dan heb je, in tegenstelling tot bij conversie, recht op de volledige 100% van het ouderdomspensioen.

-- Nadelen
Je ontvangt het ouderdomspensioen pas wanneer de persoon die het pensioen heeft opgebouwd de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bij een groot leeftijdsverschil kan dit een nadeel zijn. Ook blijf je altijd financieel verbonden aan je ex-partner door het ouderdomspensioen. Komt je ex-partner, de opbouwer van het ouderdomspensioen, te overlijden voor de pensioengerechtigde leeftijd? Dan heb je geen recht meer op een pensioenuitkering. Ook wanneer je ex-partner overlijdt nadat hij pensioengerechtigd is, stopt de uitbetaling van het pensioen.

 

* Conversie
Je kunt ervoor kiezen om afstand te nemen van het ouderdomspensioen van je ex-partner en het pensioen om te zetten in een eigen ouderdomspensioen . Dit wordt conversie (omzetting) genoemd. Indien jullie hier allebei mee instemmen, moet ook de pensioenuitvoerder toestemming geven. Conversie is bovendien alleen mogelijk bij een scheiding of een ontbinding van het samenlevingscontract, bij scheiding van tafel en bed behoort conversie niet tot de mogelijkheden. De afspraken die je maakt over conversie moeten worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

 

++ Voordelen
Bij verevening wordt het ouderdomspensioen van je ex-partner uitbetaald wanneer hij/zij met pensioen gaat. Bij conversie geldt dat het ouderdomspensioen wordt uitbetaald zodra je zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt. Bij een groot leeftijdsverschil hoef je daarom niet te wachten tot je ex-partner ook met pensioen gaat. Komt je ex-partner, de opbouwer van het ouderdomspensioen, vervroegd te overlijden? Dan heeft dit geen invloed op jouw ouderdomspensioen. Ook ben je dankzij conversie financieel volledig onafhankelijk van je ex-partner wat betreft het pensioen. Wanneer hij/zij kiest voor een vervroegde of verlate ingang van het ouderdomspensioen of indien je ex-partner besluit naar het buitenland te verhuizen en zich bij een buitenlandse pensioenverzekeraar aan te sluiten, dan is dit niet van invloed op jouw ouderdomspensioen.


-- Nadelen
Bij conversie kiezen jullie er beiden voor om na de scheiding definitief afstand te nemen van het deel van het pensioen van je ex-partner. Indien jij het ouderdomspensioen hebt opgebouwd en je ex-partner komt vervroegd te overlijden, dan krijg je daarom in tegenstelling tot bij verevening niet meer 100% van het ouderdomspensioen.

Komt je partner te overlijden tijdens jullie huwelijk, dan heb je recht op een nabestaandenpensioen. Het bijzonder nabestaandenpensioen is het pensioen dat je ontvangt wanneer je ex-partner na de scheiding komt te overlijden. Voorwaarde is wel dat jullie een nabestaandenpensioen hebben opgebouwd.

Vragen over scheiden of de financiële afwikkeling?

Finfin van Adfiz geeft inzicht in de meest voorkomende situaties. Andere vragen of hulp nodig? Stel je vraag aan één van de aangesloten onafhankelijk financieel adviseurs. Anoniem en kosteloos.

Dit veld hoeft u niet in te vullen
loading
Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens ons privacy statement.

Zij bieden hulp
bij een scheiding

Deel deze
pagina