Inzicht in: scheiden

Antwoorden op jouw vragen

Boedelscheiding: wie krijgt wat en hoe verdeel je dat?

Boedelscheiding, hoe verdeel je alles

Scheiden en spullen

 Print

Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd? Dan moet na een scheiding alles verdeeld worden wat van jullie is: in principe is alles wat jullie bezitten namelijk gemeenschappelijk bezit. Check hiervoor wat jullie hierover op papier hebben afgesproken. Niet alleen het huis, de auto(‘s) en de inboedel moeten verdeeld worden, ook het vermogen van jou en je ex-partner moet eerlijk worden verdeeld. Denk aan het geld op de bankrekening, beleggingen en ook eventuele schulden. Maak een inventarisatie van de inboedel en de waarde. Bepaal vervolgens wat jij zelf wilt hebben en verdeel de spullen naar waarde. Ben je na 1 januari 2018 getrouwd? Dan ben je in principe getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat jullie allebei recht hebben op jullie persoonlijke bezittingen en schulden van voor het huwelijk. Gezamenlijke bezittingen moeten jullie wel verdelen.

Een uitzondering zijn de verknochte goederen. Dit zijn persoonlijke bezittingen die aan één van de partners verbonden zijn, denk aan kleding. Verknochte goederen hoeven niet te worden verdeeld. De Hoge Raad stelt strenge eisen aan de voorwaarden voor verknochtheid.

Het is mogelijk dat er een privé vermogen is. Een privé vermogen valt niet binnen de gemeenschap en hoeft dus niet verdeeld te worden. De verknochte goederen zijn hier een voorbeeld van, maar een privé vermogen kan ook bestaan uit:

  • Uitkeringen ten gevolge van letselschade (smartengeld)
  • Eventuele schenkingen onder uitsluiting van de andere partner*
  • Eventuele erfenissen onder uitsluiting van de andere partner*

* onder uitsluiting van de andere partner betekent dat de schenker of de erflater een uitsluitingsclausule heeft opgenomen: de schenking of het nalatenschap/de erfenis valt dan niet binnen de gemeenschap en is persoonlijk bezit.

In gemeenschap van goederen trouwen betekent dat jullie bij een scheiding niet alleen verantwoordelijk zijn voor een verdeling van de spullen, maar ook voor een verdeling van eventuele schulden. Zodra het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend, eindigt de gemeenschap van goederen. Eventuele schulden die na dit verzoek worden gemaakt door je ex-partner, vallen niet langer onder jouw verantwoordelijkheid. Afspraken over de schulden kunnen worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

Houd ook rekening met extra kosten. Blijft één van jullie in de huidige woning wonen en zal de ander verhuizen naar een nieuwe woning? Dan komen hier extra verhuiskosten bij kijken, zoals kosten voor het vervoeren van de spullen, het schilderen van de muren en plafonds en het plaatsen van een nieuwe vloer. Ook de verhuiskosten mogen verdeeld worden.

Vragen over scheiden of de financiële afwikkeling?

Finfin van Adfiz geeft inzicht in de meest voorkomende situaties. Andere vragen of hulp nodig? Stel je vraag aan één van de aangesloten onafhankelijk financieel adviseurs. Anoniem en kosteloos.

Dit veld hoeft u niet in te vullen
loading
Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens ons privacy statement.

Wat te doen met:
de hypotheek

Lees meer >

Deel deze
pagina

1
Hoi!
Wat vind je van deze pagina?