Schade

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen over weerschade

Ben ik verzekerd? Is deze schade gedekt?

 Print

Als je door schade tijdelijk niet in je woning kan verblijven worden door je opstalverzekering de kosten voor een hotel of tijdelijke woning vergoed. Stem dit wel vooraf af met je verzekeraar of adviseur zodat je zeker weet dat je niet straks zelf de rekening moet betalen. Je krijgt de kosten van een vervangende woning voor maximaal 1 jaar vergoed en het maximale bedrag dat je zou moeten betalen voor je eigen huis.

Bij hele grote schade sta je er gelukkig niet alleen voor. De hulpdiensten zullen in dat geval Stichting Salvage inschakelen. Zij komen direct ter plekke en begeleiden je bij de eerste stappen na schade. Denk aan het vinden van (tijdelijk) onderdak, het voorkomen van nog meer schade en het bergen van spullen. Dit is in de meest gevallen verzekerd via je inboedel- of opstalverzekering.

Met een inboedel- en opstalverzekering ben je doorgaans verzekerd tegen bliksemschade. De inboedelverzekering verzekert de schade aan je spullen (waaronder schade aan elektrische apparaten). Informeer bij je verzekeraar of adviseur om het zeker te weten.
Via de opstalverzekering wordt naast directe schade (schade aan eigen huis) ook indirecte schade vergoed. In dit geval kan je zowel jouw eigen schade als de schade van de buurman bij de opstalverzekeraar claimen. Maar.. dan moet de schade niet ontstaan zijn door het slecht onderhouden van je dak. In dat geval is het je eigen schuld en zal de verzekering de schade niet vergoeden. De verzekeraar beslist dat per schade.
Dit hangt van je verzekeraar en voorwaarden af. De meeste verzekeraars zullen prijsafspraken hebben gemaakt met schadeherstelbedrijven. Deze bedrijven coördineren het hele proces; van reiniging tot herstel en opslag. Bel daarom altijd eerst je verzekeraar of adviseur om te overleggen wat je in jouw geval het beste kunt doen.
Altijd geldt: eerst zelf zien te voorkomen dat de schade niet verergert. Neem direct daarna contact op met je verzekeraar of adviseur om te bespreken op welke manier je de schade het beste kan (laten) oplossen.
Stormschade valt bij de meeste autoverzekeraars onder de dekking van Beperkt Casco. Sommige verzekeraars hebben hun Beperkt Casco dekking modulair opgebouwd. Daardoor kan stormschade mogelijk niet gedekt zijn. Je kan dit terugvinden in de van toepassing zijnde voorwaarden.
Je kunt de boom niet op kosten van de verzekering laten weghalen. Dit valt onder eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar van de boom en de kosten zijn dus voor jezelf. Eigenlijk gaat het nog verder, want als je het vermoeden hebt dat de boom schade zou kunnen veroorzaken ben je zelfs verplicht de boom weg te halen. Een verzekeraar kan een uitkering weigeren bij schade als deze 'voorzien' was.
Als je niet eens bent met de vaststelling van het schadebedrag kan je dat rechtstreeks bij je schade-expert aankaarten. Als je er samen niet uitkomt heb je het recht om (naar eigen keuze) een tweede expert in te schakelen (een contra-expert). Hij of zij zal ook een rapport opstellen en bespreken met de expert die het eerste rapport gemaakt heeft. Komen zij er samen ook niet uit dan wordt er een derde expert bij gehaald. De uitspraak van deze laatste expert is bindend.

Of de kosten voor deze tweede of zelfs derde contra-experts vergoed zijn hangt af van je verzekering. Dit kun je terugvinden in de polisvoorwaarden.

In het geval van schade in jouw huis door brand bij de buren: wend je tot je eigen verzekeraar. Is de brand ontstaan door een onbekende dader? Ook in dat geval kun je je gewoon melden bij je eigen verzekeraar.

Nog vragen?

Inzicht is de belangrijkste factor bij het nemen van financiële beslissingen. Heb je vragen over schade? Stel deze hier en ontvang antwoord van de beste adviseurs. Vrij en zonder voorwaarden!

Dit veld hoeft u niet in te vullen
loading
Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens ons privacy statement.

Schade geleden,

wat nu?

  • Probeer schade te beperken
  • Neem foto's van de schade
  • Noteer datum en tijdstip
  • Meld de schade bij de verzekeraar
  • Schade afhandeling

Deel deze
pagina