Ouder worden

Bereid je voor op de toekomst

Wat als je zorg nodig hebt?

Bij wie kun je terecht als je het (tijdelijk) niet alleen redt?

 Print

“Ouderdom komt met gebreken”. Gelukkig geldt dit niet voor iedereen, maar er is een kans dat je op een dag extra zorg nodig hebt. Sta hier tijdig bij stil. Eventueel kun je op voorhand maatregelen nemen en verhuizen naar een woning die past bij je volgende levensfase. Maar wat moet je doen wanneer je nu extra zorg nodig hebt?

Zodra je ouder wordt bestaat de kans op gezondheidsklachten. Extra zorg of een aangepaste woning kan noodzakelijk zijn. Wie het (tijdelijk) niet alleen redt, kan dit aangeven bij de gemeente. De gemeente bespreekt dan wat iemand nog wel zelf kan en welke rol mantelzorgers (familie, vrienden of buren) kunnen spelen. Waar nodig kan de gemeente ondersteuning thuis bieden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De Wmo zorgt ervoor dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding en dagbesteding en ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Denk hierbij aan hulp in de huishouding, een verbouwing in de woning, het verkrijgen van een rolstoel en maaltijdverzorging (tafeltje dekje). Wat niet onder de Wmo valt zijn hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik (denk aan krukken, rollators of een douchestoel). Hiervoor kun je terecht bij je zorgverzekeraar. Ook persoonlijke verzorging – zoals hulp met opstaan, douchen, aankleden, scheren, eten en drinken - zit in het basispakket van de zorgverzekering. Hiervoor kun je wijkverpleging aanvragen. Meer informatie vind je hier.

Je kunt zorg via de Wmo in natura ontvangen (bij zorg in natura krijg je begeleiding en ondersteuning via instellingen waar de gemeente een afspraak mee heeft gemaakt). De gemeente kan onder voorwaarden echter ook een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kun je de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Meer informatie over de Wmo en een pgb vind je hier op de website van de Rijksoverheid. 

Het is ook mogelijk dat je het niet langer alleen redt en langdurige zorg nodig hebt. De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor onder andere kwetsbare ouderen. Denk aan hulp bij het douchen en aankleden en geneeskundige zorg. Of je hiervoor in aanmerking komt wordt bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Indien je voldoet aan de voorwaarden, dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Meer informatie vind je hier. Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Zorg thuis is alleen mogelijk als dit verantwoord is en als de kosten daarvan niet hoger zijn dan de kosten van opname in een instelling. Of dit mogelijk is wordt bepaald door het Zorgkantoor. Je kunt zorg thuis ontvangen via een persoonsgebonden budget (pgb), maar ook via zorg in natura (het zorgkantoor regelt dan de zorg). Meer informatie over het aanvragen van een pgb vind je hier.

Stel je vraag

Heb je vragen of wil je advies? Stel dan hieronder eenvoudig en anoniem je vraag aan de beste financieel adviseurs van Nederland.

Dit veld hoeft u niet in te vullen
loading
Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens ons privacy statement.

Laat je nabestaande goed achter

Deel deze
pagina

0
Hoi!
Wat vind je van deze pagina?